BIP Logo

Biuletyn Informacji Publicznej Drawieński Park Narodowy

Wersje archiwalne: Konsultacje społeczne

Wersja z dnia: 05.11.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o sporządzeniu projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH320046 oraz rozpoczęciu ponownych konsultacji społecznych dla ww. projektu zarządzenia.

Wersja z dnia: 27.11.2017
Powód wprowadzenia zmian: Uprzejmie informujemy, że projekt planu ochrony dla Drawieńskiego Parku Narodowego został przesłany do Ministerstwa Środowiska w załączonej poniżej wersji. Projekt Planu Ochrony DPN z dnia 31.10.2018- PDF Rozpatrzenie uwag z konsultacji społecznych- PDF Mapa- PDF

Wersja z dnia: 27.11.2017
Powód wprowadzenia zmian: dodano mapę

Wersja z dnia: 08.07.2016
Powód wprowadzenia zmian: Informacja-PDF Projekt Planu Ochrony DPN z dnia 27.10.2017- PDF Rozpatrzenie uwag z konsultacji społecznych- PDF

Wersja z dnia: 08.07.2016
Powód wprowadzenia zmian: korekta

Wersja z dnia: 08.07.2016
Powód wprowadzenia zmian: korekta

Wersja z dnia: 05.02.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o sporzązeniu projektów: Zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zmieniającego zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: - Jezioro Wielkie Bytyń PLH320011 - Dolna Odra PLH320037 - Ostoja Drawska PLB320019 oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych dla ww. projektów zarządzeń

Wersja z dnia: 05.02.2015
Powód wprowadzenia zmian: korekta stylistyczna