BIP Logo

Biuletyn Informacji Publicznej Drawieński Park Narodowy

Wersje archiwalne: Struktura organizacyjna

Wersja z dnia: 17.01.2023
Powód wprowadzenia zmian: gh

Wersja z dnia: 17.01.2023
Powód wprowadzenia zmian: :

Wersja z dnia: 14.05.2020
Powód wprowadzenia zmian: Schemat organizacyjny Drawieńskiego Parku Narodowego

Wersja z dnia: 14.05.2020
Powód wprowadzenia zmian: Schemat organizacyjny Drawieńskiego Parku Narodowego

Wersja z dnia: 28.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: zmiany

Wersja z dnia: 15.04.2019
Powód wprowadzenia zmian: zmieniono z-ca dyrektora

Wersja z dnia: 15.04.2019
Powód wprowadzenia zmian: Schemat organizacyjny Drawieńskiego Parku Narodowego (stan na dzień 01.03.2019 r.)- PDF

Wersja z dnia: 25.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: Samodzielne stanowisko pracy starszy inspektor

Wersja z dnia: 14.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: Schemat organizacyjny Drawieńskiego Parku Narodowego (stan na dzień 01.06.2018 r.)- PDF

Wersja z dnia: 14.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: poprawka stylistyczna

Wersja z dnia: 05.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: Samodzielne stanowisko Starszy specjalista ds. ochrony przyrody

Wersja z dnia: 12.01.2017
Powód wprowadzenia zmian: dodano: Starszy specjalista ds ochrony przyrody

Wersja z dnia: 27.02.2015
Powód wprowadzenia zmian: Schemat organizacyjny Drawieńskiego Parku Narodowego (stan na dzień 01.05.2016 r.)- PDF

Wersja z dnia: 23.04.2013
Powód wprowadzenia zmian: Schemat organizacyjny Drawieńskiego Parku Narodowego (stan na dzień 01.01.2015 r.)- PDF

Wersja z dnia: 23.04.2013
Powód wprowadzenia zmian: zmiana nie ma wpływu na treść ogłoszenia

Wersja z dnia: 23.04.2013
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana nie ma wpływu na treść ogłoszenia

Wersja z dnia: 03.01.2013
Powód wprowadzenia zmian: publikacja schematu organizacyjnego DPN

Wersja z dnia: 16.01.2012
Powód wprowadzenia zmian: zmiana stanowiska z-ca dyrektora

Wersja z dnia: 16.01.2012
Powód wprowadzenia zmian: poprawka stylistyczna

Wersja z dnia: 05.12.2011
Powód wprowadzenia zmian: zmiana z-cy dyrektora

Wersja z dnia: 25.10.2011
Powód wprowadzenia zmian: zmiana na stanowisku Dyrektora DPN

Wersja z dnia: 25.10.2011
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja

Wersja z dnia: 25.10.2011
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja