BIP Logo

Biuletyn Informacji Publicznej Drawieński Park Narodowy

Konsultacje społeczne

Zawiadomienie o sporządzeniu projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH320046 oraz rozpoczęciu ponownych konsultacji społecznych dla ww. projektu zarządzenia. - PDF


Uprzejmie informujemy, że projekt planu ochrony dla Drawieńskiego Parku Narodowego został przesłany do Ministerstwa Środowiska w załączonej poniżej wersji.

Projekt Planu Ochrony DPN z dnia 31.10.2018- PDF
Rozpatrzenie uwag z konsultacji społecznych- PDF
Mapa- PDF


Informacja- PDF
Projekt Planu Ochrony DPN z dnia 27.10.2017- PDF
Rozpatrzenie uwag z konsultacji społecznych- PDF
Mapa- PDF


Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o sporządzeniu projektów: Zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zmieniającego zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000:

- Jezioro Wielkie Bytyń PLH320011
- Dolna Odra PLH320037
- Ostoja Drawska PLB320019

oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych dla ww. projektów zarządzeńDyrektor Drawieńskiego Parku Narodowego
informuje

o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu planu ochrony dla Drawieńskiego Parku Narodowego, który uwzględnia zakres przewidziany dla parku narodowego oraz pokrywających się z granicami Parku części obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony ptaków Lasy Puszczy nad Drawą (kod obszaru PLB320016) oraz obszaru mającego znaczenie dla wspólnoty Uroczyska Puszczy Drawskiej (kod obszaru PLH320046).

Załączniki:

1. Projekt Planu Ochrony DPN- PDF
2. Mapa 1:25000- PDFOpublikował: Filip Sońta
Publikacja dnia: 09.07.2021
Podpisał: - -
Dokument z dnia: 05.02.2015
Dokument oglądany razy: 5 800