BIP Logo

Biuletyn Informacji Publicznej Drawieński Park Narodowy

Ogłoszenia

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pt.: " Wykonanie raportu z monitoringu dziennych motyli łąkowych w tym czerwończyka nieparka w DPN"(ogłoszenie, wzór umowy, formularz oferty cenowej) - ZIP

Załącznik nr 1 do formularza oferty cenowej - PDF

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - " Wykonanie raportu z monitoringu dziennych motyli łąkowych w tym czerwończyka nieparka w DPN" - PDF

data dodania: 21.05.2024
data zakończenia: 03.06.2024


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pt.: " Wykonanie raportu z monitoringu zalotki większej w DPN". (ogłoszenie, wzór umowy, formularz oferty cenowej) - ZIP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - " Wykonanie raportu z monitoringu zalotki większej w DPN" - PDF

data dodania: 21.05.2024
data zakończenia: 03.06.2024


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pt.: " Wykonanie raportu z monitoringu dziennych motyli łąkowych w tym czerwończyka nieparka w DPN" -PDF

Nie wpłynęła żadna oferta

data dodania: 14.05.2024
data zakończenia: 21.05.2024


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pt.: " Wykonanie raportu z monitoringu zalotki większej w DPN". - PDF

Nie wpłynęła żadna oferta

data dodania: 14.05.2024
data zakończenia: 21.05.2024


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: "Wykonanie raportu z monitoringu stójki gruboskorupowej w DPN". - PDF

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pt.: " Wykonanie raportu z monitoringu stójki gruboskorupowej w DPN". - PDF

data dodania: 14.05.2024
data zakończenia 21.05.2024


Zaproszenie do złożenia oferty na zakup materiału zarybieniowego pstrąga potokowego - PDF

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: zakup materiału zarybieniowego pstrąga potokowego - PDF

data dodania: 23.04.2024
data zakończenia: 06.05.2024


Ogłoszenie wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych - PDF

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych- PDF

data dodania: 25.03.2024


Ogłoszenie o wyniku przetargu - PDF

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym-pdf

data dodania: 28.02.2024


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: ”Zakup 2 kamer sportowych wraz z akcesoriami oraz kartą pamięci” - PDF

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pt.: ”Zakup 2 kamer sportowych wraz z akcesoriami oraz kartą pamięci” (ogłoszenie, wzór umowy, formularz oferty cenowej) - PDF

data dodania: 16.01.2024
data zakończenia: 24.01.2024


Zawiadomienie o unieważnieniu zaproszenia do złożenia oferty cenowej pn.:" Skład i montaż podcastów" - pdf

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:" Skład i montaż podcastów" - pdf

data dodania: 16.01.2024


Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym-pdf

data dodania: 19.12.2023


Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:" Wywóz nieczystości stałych z miejsc w zarządzie DPN na terenie Gminy Dobiegniew w 2024 r. ". - PDF

data dodania: 12.12.2023


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: "Zakup 5 kompletów urządzeń mobilnych wraz z akcesoriami i oprogramowaniem" - PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Zakup 5 kompletów urządzeń mobilnych wraz z akcesoriami i oprogramowaniem" (wzór umowy, formularz oferty cenowej) - PDF

data dodania: 06.11.2023
data zakończenia 17.11.2023


Sprzedaż biomasy z siana w balotach - PDF

data dodania: 21.09.2023


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pn.: "Sprzedaż biomasy z siana w balotach" - PDF

Sprzedaż biomasy z siana w balotach - PDF

data dodania: 18.08.2023
data zakończenia: 25.08.2023


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pn.: "Zakup 20 sztuk tablic informacyjnych o nazwie parku narodowego" - PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Zakup 20 sztuk tablic informacyjnych o nazwie parku narodowego" - PDF

data dodania: 27.06.2023
data zakończenia: 06.07.2023


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: "Świadczenie usług w zakresie udostępniania i obsługi toalet na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Świadczenie usług w zakresie udostępniania i obsługi toalet na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF

data dodania: 31.05.2023


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: "Zakup sprzętu technicznego stosowanego w leśnictwie w 2023 roku"- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Zakup sprzętu technicznego stosowanego w leśnictwie w 2023 roku"- PDF

Załącznik nr 1 - PDF

data dodania: 30.05.2023


Ogłoszenie wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych- PDF

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych- PDF

data dodania: 18.05.2023
data zakończenia: 05.06.2023


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - "Zakup narybku pstrąga potokowego"- PDF

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup narybku pstrąga potokowego - PDF

data dodania: 04.04.2023
data zakończenia: 14.04.2023


Ogłoszenie wyniku przetargu na dzierżawę gruntów pisemny nieograniczony - PDF

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów pisemny nieograniczony - PDF

data dodania: 30.03.2023
data zakończenia: 14.04.2023


Ogłoszenie wyniku przetargu na dzierżawę gruntów licytacja - PDF

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów licytacja- PDF

data dodania: 30.03.2023
data zakończenia: 14.04.2023


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- „Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych”- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych”- PDF

data dodania: 27.03.2023
data zakończenia: 05.04.2023


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:„Przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w obiektach budowlanych w zarządzie DPN”. - PDF

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pt.:„Przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w obiektach budowlanych w zarządzie DPN”. - PDF

data dodania: 10.01.2023


Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: " Wywóz nieczystości stałych z miejsc w zarządzie DPN na terenie Gminy Dobiegniew w 2023 r." - PDF

data dodania: 15.12.2022
data zakończenia:17.01.2023


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:„Dostawa umundurowania wraz z przedmiotami uzupełniającymi mundury oraz odzieży i obuwia BHP specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej, środków czystości i odzieży BHP biurowej dla pracowników Drawieńskiego Parku Narodowego na 2023 r..” - PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "„Dostawa umundurowania wraz z przedmiotami uzupełniającymi mundury oraz odzieży i obuwia BHP specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej, środków czystości i odzieży BHP biurowej dla pracowników Drawieńskiego Parku Narodowego na 2023 r..” - PDF

data dodania: 06.12.2022


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:" Wybór punktu skupu dziczyzny" - PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: " Wybór punktu skupu dziczyzny" - PDF

data dodania: 30.11.2022


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: „Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz akcesoriami”-PDF

Zmiana opisu przedmiotu zamówienia- „Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz akcesoriami”.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pt.: „Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz akcesoriami”. (formularz oferty cenowej, wzór umowy)- PDF

data dodania: 23.11.2022


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:: "Zakup siatki ogrodzeniowej leśnej 200/17/30 L w ilości 3900 mb wraz z osprzętem" - PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pt.: Zakup siatki ogrodzeniowej leśnej 200/17/30 L w ilości 3900 mb wraz z osprzętem ( formularz oferty cenowej, wzór umowy)- PDF

data dodania: 22.11.2022
data zakończenia:30.11.2022


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:" Zakup wraz z dostawą fotopułapek"- PDF

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: " Zakup wraz z dostawą fotopułapek"- PDF

data dodania: 14.10.2022
data zakończenia: 25.10.2022


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:"Sprzedaż biomasy z siana w balotach"- PDF

Sprzedaż biomasy z siana w balotach- PDF

data dodania: 03.10.2022 r.
data zakończenia: 10.10.2022


Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Zakup sprzętu technicznego stosowanego w leśnictwie w 2022 roku"- PDF

data dodania: 14.09.2022


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: "Zakup kosy spalinowej Sthil FS 131, kosiarki Sthil RTM 545T, pilarki Sthil MT 251"- PDF

data dodania: 04.08.2022


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: "Zakup siatki ogrodzeniowej leśnej 200/17/30 w ilości 800mb"- PDF

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: "Zakup siatki ogrodzeniowej leśnej 200/17/30 w ilości 800mb"- PDF

data dodania: 03.08.2022
data zakończenia: 10.08.2022


Zawiadomienie o wyniku postępowania na zadanie pn.: "Zakup i dostawa mieszanki kruszonej do naprawy dróg w Drawieńskim Parku Narodowym"- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadnie pn.: "Zakup i dostawa mieszanki kruszonej do naprawy dróg w Drawieńskim Parku Narodowym"- PDF

data dodania: 15.06.2022


Zawiadomienie o wyniku postępowania na zadanie pt.:„Monitoring zatoczka łamliwego (Anisus vorticulus) w DPN w 2022 r."- PDF

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: "Monitoring zatoczka łamliwego (Anisus vorticulus) w DPN w 2022 r."- PDF

data dodania: 02.06.2022
data zakończenia: 14.06.2022


Zawiadomienie o wyniku postępowania na zadanie pt.:„"Świadczenie usług w zakresie udostępniania i obsługi toalet na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Świadczenie usług w zakresie udostępniania i obsługi toalet na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF

data dodania: 02.06.2022
data zakończenia: 13.06.2022


Zawiadomienie o wyniku postępowania na zadanie pt.:„Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych”- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych”- PDF

data dodania: 18.03.2022
data zakończenia: 28.03.2022


Zawiadomienie o wyniku postępowania na zadanie pt.: „ Wywóz nieczystości stałych z miejsc w zarządzie DPN na terenie Gminy Dobiegniew w 2022 r.”- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „ Wywóz nieczystości stałych z miejsc w zarządzie DPN na terenie Gminy Dobiegniew w 2022 r.”- PDF

data dodania: 22.12.2021
data zakończenia: 31.12.2021


Ogłoszenie o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych- PDF

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych- PDF

data dodania: 15.12.2021 r.
data zakończenia: 05.01.2022 r.


Zawiadomienie o wyniku postępowania na zadanie pt.: „Dostawa umundurowania wraz z przedmiotami uzupełniającymi mundury oraz odzieży i obuwia BHP specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej, środków czystości i odzieży BHP biurowej dla pracowników Drawieńskiego Parku Narodowego na 2022 r..”- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Dostawa umundurowania wraz z przedmiotami uzupełniającymi mundury oraz odzieży i obuwia BHP specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej, środków czystości i odzieży BHP biurowej dla pracowników Drawieńskiego Parku Narodowego na 2022 r..”- PDF

data dodania: 01.12.2021
data zakończenia: 21.12.2021


Zawiadomienie o wyniku postępowania na zadanie pt.: "Zakup zdjęć przyrodniczych"- PDF

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pt.: "Zakup zdjęć przyrodniczych"- PDF

data dodania: 24.11.2021
data zakończenia: 06.12.2021


Ogłoszenie o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych- PDF

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych- PDF

data dodania: 15.11.2021 r.
data zakończenia: 06.12.2021 r.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- PDF

Sprzedaż biomasy z siana w balotach- PDF
wzór umowy- PDF
formularz nabywcy- PDF

data dodania: 26.10.2021 r.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- PDF
Sprzedaż biomasy z siana w balotach- PDF

data dodania: 12.10.2021 r.
data zakończenia: 20.10.2021 r.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- PDF
Sprzedaż biomasy z siana w balotach- PDF

data dodania: 05.10.2021 r.
data zakończenia: 12.10.2021 r.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- PDF
Sprzedaż biomasy z siana w balotach- PDF

data dodania: 27.09.2021 r.
data zakończenia: 05.10.2021 r.


Ogłoszenie o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych - PDF

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych- PDF

data dodania: 22.09.2021


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- "Sprzedaż biomasy z siana w balotach" PDF

Sprzedaż biomasy z siana w balotach- PDF

data dodania: 20.09.2021 r.
data zakończenia: 27.09.2021


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- PDF
Sprzedaż biomasy z siana w balotach- PDF

data dodania: 30.08.2021 r.
data zakończenia: 20.09.2021


Zawiadomienie o wyniku postępowania na zadanie pt.: "Zakup zdjęć przyrodniczych"- PDF

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pt.: "Zakup zdjęć przyrodniczych"- PDF

data dodania: 25.08.2021


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -"Zakup wraz z dostawą do siedziby Drawieńskiego Parku Narodowego panel akustycznych wraz z klejem do ich montażu"- PDF

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pt.: "Zakup wraz z dostawą do siedziby Drawieńskiego Parku Narodowego panel akustycznych wraz z klejem do ich montażu"- PDF

data zakończenia: 06.09.2021
data dodania: 25.08.2021


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Zakup i dostawa mieszanki kruszonej do naprawy dróg w Drawieńskim Parku Narodowym"- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadnie pn.: "Zakup i dostawa mieszanki kruszonej do naprawy dróg w Drawieńskim Parku Narodowym"- PDF

data dodania: 23.08.2021
data zakończenia: 02.09.2021


Zawiadomienie o wyniku postępowania "Zakup sprzętu technicznego stosowanego w leśnictwie w 2021 roku"- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Zakup sprzętu technicznego stosowanego w leśnictwie w 2021 roku"- PDF

data dodania: 14.07.2021
data zakończenia: 26.07.2021


Zawiadomienie o wyniku postępowania "Słupki dębowe do grodzenia upraw"- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Słupki dębowe do grodzenia upraw"- PDF


data dodania: 12.07.2021
data zakończenia: 26.07.2021


Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Świadczenie usług w zakresie udostępniania i obsługi toalet na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Świadczenie usług w zakresie udostępniania i obsługi toalet na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF

data dodania: 09.06.2021
data zakończenia: 21.06.2021


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- „Zakup wraz z dostawą fotopułapek”- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Zakup wraz z dostawą fotopułapek”- PDF

data dodania: 07.06.2021
data zakończenia: 18.06.2021


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- "Wykonanie obsługi technicznej, napraw i konserwacji pojazdów samochodowych Drawieńskiego Parku Narodowego w Drawnie" - PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. "Wykonanie obsługi technicznej, napraw i konserwacji pojazdów samochodowych Drawieńskiego Parku Narodowego w Drawnie" - PDF

data dodania 23.02.2021


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-  " Monitoring ptaków w Drawieńskim Parku Narodowym" - PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: " Monitoring ptaków w Drawieńskim Parku Narodowym" - PDF

data dodania: 11.02.2021
data zakopńczenia: 19.02.2021


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:- "Wybór punktu skupu dziczyzny" - PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Wybór punktu skupu dziczyzny" - PDF

data dodania: 16.12.2020
data zakończenia 11.01.2021


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Dostawa umundurowania wraz z przedmiotami uzupełniającymi mundury oraz odzieży i obuwia BHP specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej, środków czystości i odzieży BHP biurowej dla pracowników Drawieńskiego Parku Narodowego na 2021 r..”- PDF

data dodania: 01.12.2020
data zakończenia:11.12.2020 r


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- PDF
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Zakup zdjęć dokumentujących przyrodę DPN"- PDF

data dodania: 23.11.2020 r.
data zakończenia:02.12.2020 r.


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - PDF
Ogłoszenie o sprzedaży biomasy w balotach 150x120 - PDF

data dodania: 18.11.2020 r.
data zakończenia: 25.11.2020 r.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- PDF
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Zakup zdjęć dokumentujących przyrodę DPN"- PDF

data dodania: 12.11.2020 r.
data zakończenia: 23.11.2020 r.


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - PDF
Ogłoszenie o sprzedaży biomasy w balotach 150x120 - PDF

data dodania: 10.11.2020 r.
data zakończenia 18.11.2020 r.


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - PDF

Ogłoszenie o sprzedaży biomasy w balotach 150x120 - PDF

data dodania: 30.10.2020 r.
data zakończenia: 10.11.2020 r.


Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty - PDF

Ogłoszenie o sprzedaży biomasy w balotach 150x120 - PDF

data dodania: 20.10.2020 r.
data zakończenia: 29.10.2020 r.


Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty - PDF
Ogłoszenie o sprzedaży biomasy w balotach 150x120 - PDF

data dodania: 12.10.2020 r.
data zakończenia: 20.10.2020 r.


Informacja - PDF

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - PDF
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Zakup odczynników do badania wody”- PDF

data dodania: 08.10.2020


Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty - PDF
Ogłoszenie o sprzedaży biomasy w balotach 150x120 - PDF

data dodania: 01.10.2020 r.
data zakończenia 12.010.2020 r.


Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty- PDF
Ogłoszenie o sprzedaży biomasy w balotach 150x120- PDF

data dodania: 22.09.2020 r.
data zakończenia: 01.10.2020 r.


Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty- PDF
Ogłoszenie o sprzedaży biomasy w balotach 120x120- PDF

data dodania- 01.09.2020
data zakończenia: 09.09.2020 r.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: "Zakup ryb złowionych w ramach połowów regulacyjnych w wodach DPN- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Zakup ryb złowionych w ramach połowów regulacyjnych w wodach DPN- PDF

data dodania- 25.08.2020
data zakończenia: 02.09.2020 r.


Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty- PDF
Ogłoszenie o sprzedaży biomasy w balotach- PDF

data dodania: 25.08.2020 r.
data zakończenia: 01.09.2020 r.


Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty- PDF
Ogłoszenie o sprzedaży biomasy w balotach- PDF

data dodania: 14.08.2020 r.
data zakończenia: 25.08.2020 r.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Wykonanie planu remediacji na terenie działek nr 303/3 i 303/4 obręb 0006 Miasto Drawno wraz z uzyskaniem Decyzji zatwierdzającej plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie”- PDF

Zmiana terminu wykonania zadania- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn. „Wykonanie planu remediacji na terenie działek nr 303/3 i 303/4 obręb 0006 Miasto Drawno wraz z uzyskaniem Decyzji zatwierdzającej plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie”- PDF

data dodania: 1.07.2020 r.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: "Świadczenie usług w zakresie udostępniania i obsługi toalet na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Świadczenie usług w zakresie udostępniania i obsługi toalet na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF

data zakończenia 15.06.2020
data dodania: 02.06.2020


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych”- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych”- PDF

data dodania: 25.02.2020
data zakończenia 29.04.2020


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Zakup odczynników do badania wody”- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Zakup odczynników do badania wody”- PDF

data dodania: 25.02.2020
data zakończenia: 04.03.2020


Ogłoszenie o sprzedaży w trybie aukcji wycofanych z użytkowania składników rzeczowych majątku ruchomego - PDF

data dodania: 31.01.2020


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: „Usługi konserwatorskie na drzewach.”- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Usługi konserwatorskie na drzewach.”- PDF

data dodania: 22.01.2020
data zakończenia: 03.02.2020


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Dostawa umundurowania wraz z przedmiotami uzupełniającymi mundury oraz odzieży BHP dla pracowników Drawieńskiego Parku Narodowego na 2020 r.”- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Dostawa umundurowania wraz z przedmiotami uzupełniającymi mundury oraz odzieży BHP dla pracowników Drawieńskiego Parku Narodowego na 2020 r.”- PDF

data dodania: 08.01.2020
data zakonczania: 16.01.2020


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Projekt, druk i dostawa do siedziby DPN kalendarzy ściennych na 2020 r."- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Projekt, druk i dostawa do siedziby DPN kalendarzy ściennych na 2020 r." - PDF

data dodania: 10.10.2019
data zakończenia: 18.10.2019


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zakup odczynników do badania wody"- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Zakup odczynników do badania wody"- PDF

data dodania: 07.10.2019
data zakończenia: 16.10.2019


Ogłoszenie o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych- PDF

Zmiana do ogłoszenia na dzierżawę nieruchomości gruntowych- licytacja- PDF

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych- licytacja (regulamin, zasady gospodarowania na gruntach)- PDF

data dodania: 13.09.2019
data zakończenia: 01.10.2019


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- sprzedaży biomasy w balotach- PDF
Ogłoszenie o sprzedaży biomasy w balotach- PDF

data dodania: 14.08.2019
data zakończenia: 26.08.2019


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zakup z dostawą mieszanki kruszonej do naprawy dróg w Drawieńskim Parku Narodowym" - PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Zakup z dostawą mieszanki kruszonej do naprawy dróg w Drawieńskim Parku Narodowym" - PDF

data dodania: 30.07.2019
data zakończenia: 19.08.2019


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zakup i montaż toalet leśnych w miejscach udostępnionych w DPN" - PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Zakup i montaż toalet leśnych w miejscach udostępnionych w DPN" - PDF

data dodania: 30.07.2019
data zakończenia 13.08.2019


Zawiadomienie o unieważnieniu zadania na  "Usunięcie usterek pokontrolnych w budynku Ostrowite 2" - PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Usunięcie usterek pokontrolnych w budynku Ostrowite 2" - PDF

data dodania: 22.07.2019


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Usługi weterynaryjne" - PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Usługi weterynaryjne" - PDF

data dodania: 18.07.2019
data zakończenia 29.07.2019


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zakup wędzonych ryb" - PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Zakup wędzonych ryb" - PDF

data dodania: 17.07.2019
data zakończenia 29.07.2019


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zakup mikroskopów" - PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Zakup mikroskopów" - PDF

Odpowiedź na zapytanie - PDF

data dodania: 12.07.2019
data zakończenia 23.07.2019


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zakup zdjęć dokumentujących przyrodę DPN" - PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Zakup zdjęć dokumentujących przyrodę DPN"- PDF

data dodania: 04.07.2019
data zakończenia 12.07.2019


Zawiadomienie o unieważnieniu zaproszenia do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Zakup mikroskopów"- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Zakup mikroskopów" - PDF

Odpowiedź na zapytanie - PDF

data dodania: 28.06.2019
data zakończenia 09.07.2019


Zawiadomienie o zmianie wykonawcy na "Ocena zagrożeń ze strony drzew potencjalnie zagrażających dla osób przebywających na rzece Drawie" - PDF

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Ocena zagrożeń ze strony drzew potencjalnie zagrażających dla osób przebywających na rzece Drawie" - PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Ocena zagrożeń ze strony drzew potencjalnie zagrażających dla osób przebywających na rzece Drawie (wzór umowy, formularz propozycji cenowej, protokół odbioru) - PDF

data dodania: 19.06.2019
data zakończenia 01.07.2019


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zakup zestawów do badania wody" - PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Zakup zestawów do badania wody" - PDF

data dodania: 05.06.2019
data zakończenia 19.06.2019


Zawiadomienie o unieważnieniu zaproszenia do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Zakup mikroskopów"- PDF

Zmiana do zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Zakup mikroskopów"- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Zakup mikroskopów" - PDF

data dodania: 05.06.2019
data zakończenia 27.06.2019


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zakup lornetek" - PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Zakup lornetek" - PDF

Odpowiedź na zapytanie - PDF

data dodania: 05.06.2019
data zakończenia 19.06.2019


Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie "Zakup ryb złowionych w ramach połowów regulacyjnych i kontrolnych w wodach DPN- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Zakup ryb złowionych w ramach połowów regulacyjnych i kontrolnych w wodach DPN- PDF

data dodania- 28.05.2019
data zakończenia: 24.06.2019


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Świadczenie usług w zakresie udostępniania i obsługi toalet na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Świadczenie usług w zakresie udostępniania i obsługi toalet na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF

data dodania: 23.05.2019
data zakończenia: 04.06.2019


Ogłoszenie o sprzedaży drewna S2a - PDF
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: " Sprzedaż drewna S2a" - PDF

data dodania: 16.04.2019
data zakończenia 23.04.2019


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: " Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych" - PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: " Monitoring Pospolitych Ptaków Legowych" - PDF

data dodania: 09.04.2019
data zakończenia : 16.04.2019


Zawiadomienie o wyniku przetargu-sprzedaży drewna S2a igl., S3+M1 -PDF
Ogłoszenie o sprzedaży drewna S2a igl., S3+M1 - PDF

data dodania: 04.04.2019
data zakończenia : 15.04.2019


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: " Ocena zdrowotności drzew" - PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: " Ocena zdrowotności drzew" - PDF

data dodania: 05.03.2019
data zakończenia 13.03.2019


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Tabliczki do numerowania urządzeń łowieckich" - PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Tabliczki do numerowania urządzeń łowieckich" - PDF

data dodania: 04.03.2019
data zakończenia 12.03.2019


Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż surowca drzewnego w DPN- PDF

Ogłoszenie o sprzedaży drewna w 2019 r. - PDF

data dodania: 18.02.2019
data zakończenia: 06.03.2019


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Dostawa umundurowania wraz z przedmiotami uzupełniającymi mundury oraz odzieży BHP dla pracowników Drawieńskiego Parku Narodowego na 2019 r.” poprawione- PDF

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Dostawa umundurowania wraz z przedmiotami uzupełniającymi mundury oraz odzieży BHP dla pracowników Drawieńskiego Parku Narodowego na 2019 r.”- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Dostawa umundurowania wraz z przedmiotami uzupełniającymi mundury oraz odzieży BHP dla pracowników Drawieńskiego Parku Narodowego na 2019 r.”- PDF

data dodania: 14.02.2019
data zakończenia: 22.02.2019


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Wykonanie obsługi technicznej, napraw i konserwacji pojazdów samochodowych Drawieńskiego Parku Narodowego w Drawnie" - PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. "Wykonanie obsługi technicznej, napraw i konserwacji pojazdów samochodowych Drawieńskiego Parku Narodowego w Drawnie" - PDF

data dodania 13.02.2019
data zakończenia: 27.02.2019


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: " Zakup foto-pułapki dla Drawieńskiego Parku Narodowego" - PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:" Zakup foto-pułapki dla Drawieńskiego Parku Narodowego" - PDF

data dodania 10.01.2019
data zakończenia: 23.01.2019


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: " Zakup termowizora dla Drawieńskiego Parku Narodowego" - PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:" Zakup termowizora dla Drawieńskiego Parku Narodowego" - PDF

data dodania 10.01.2019
data zakończenia: 23.01.2019


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: " Zakup gogli noktowizyjnych dla Drawieńskiego Parku Narodowego" - PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:" Zakup gogli noktowizyjnych dla Drawieńskiego Parku Narodowego" - PDF

data dodania 10.01.2019
data zakończenia: 23.01.2019


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: " Zakup latarek i latarek czołowych dla Drawieńskiego Parku Narodowego" - PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:" Zakup latarek i latarek czołowych dla Drawieńskiego Parku Narodowego" - PDF

data dodania 10.01.2019
data zakończenia: 23.01.2019


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Zakup pilarki spalinowej dla Drawieńskiego Parku Narodowego" - PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:"Zakup pilarki spalinowej dla Drawieńskiego Parku Narodowego" - PDF

data dodania 10.01.2019
data zakończenia: 23.01.2019


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Zakup Urządzenia Mobilnego GPS/GSM dla Drawieńskiego Parku Narodowego" - PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Zakup Urządzenia Mobilnego GPS/GSM dla Drawieńskiego Parku Narodowego" - PDF

data dodania 10.01.2019
data zakończenia: 23.01.2019


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Wybór punktu skupu dziczyzny" - PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Wybór punktu skupu dziczyzny" (formularz oferty cenowej, wzór umowy)- PDF

data dodania: 2.01.2019
data zakończenia: 09.01.2019


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Remont budynku Leśniczówki Zacisze- Niemienica 2, O.O. Knieja"- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: "Remont budynku Leśniczówki Zacisze- Niemienica 2, O.O. Knieja"- PDF

data dodania: 10.10.2018
data zakończenia: 18.10.2018


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zakup 50 sztuk skrzynek lęgowych dla gągoła (Bucepchala clangula) wraz z dostawą"- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Zakup 50 sztuk skrzynek lęgowych dla gągoła (Bucepchala clangula) wraz z dostawą"- PDF

data dodania: 10.10.2018
data zakończenia: 17.10.2018


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zakup 600 metrów bieżących liny polipropylenowej 14mm wraz z dostawą"- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Zakup 600 metrów bieżących liny polipropylenowej 14mm wraz z dostawą"- PDF

data dodania: 10.10.2018
data zakonczenia: 17.10.2018


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Projekt, druk i dostawa do siedziby DPN kalendarzy ściennych na 2019 r."- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Projekt, druk i dostawa do siedziby DPN kalendarzy ściennych na 2019 r."- PDF

data dodania: 09.10.2018
data zakończenia: 16.10.2018


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zakup i instalacja toalet leśnych na miejscach biwakowania DPN" - PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Zakup i instalacja toalet leśnych na miejscach biwakowania DPN" - PDF

data dodania: 05.10.2018
data zakończenia: 15.10.2018


Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż surowca drzewnego w DPN- PDF

Ogłoszenie o sprzedaży drewna - PDF

data dodania: 26.09.2018
data zakończenia: 16.10.2018


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie tablic informacyjnych na terenie DPN" - PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Wykonanie tablic informacyjnych na terenie DPN" - PDF

data dodania: 25.09.2018
data zakończenia: 04.10.2018


Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż surowca drzewnego w DPN- PDF

Ogłoszenie o sprzedaży drewna - PDF

data dodania: 21.09.2018
data zakończenia: 04.10.2018


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie schodów na pieszych szlakach turystycznych Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Wykonanie schodów na pieszych szlakach turystycznych Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF

data dodania: 10.09.2018
data zakończenia: 24.09.2018


Ogłoszenie o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych - PDF

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych - PDF

data dodania: 23.08.2018
data zakończenia: 18.09.2018


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na "Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń wystawowych w Punkcie Informacji Turystycznej Drawieńskiego Parku Narodowego w Głusku" - PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń wystawowych w Punkcie Informacji Turystycznej Drawieńskiego Parku Narodowego w Głusku" - PDF

data dodania: 16.08.2018


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- "Zakup i instalacja toalet leśnych na miejscach biwakowania DPN"- PDF

Odpowiedź na zapytanie nr 1 - PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Zakup i instalacja toalet leśnych na miejscach biwakowania DPN" - PDF

data dodania: 16.08.2018
data zakończenia: 07.09.2018


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- sprzedaży biomasy w balotach- PDF

Ogłoszenie o sprzedaży biomasy w balotach- PDF

data dodania: 14.08.2018|
data zakończenia: 24.08.2018


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zakup 1 szt. drzwi zewnętrznych aluminiowych, energooszczędnych dwuskrzydłowych z dostawą i montażem"- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Zakup 1 szt. drzwi zewnętrznych aluminiowych, energooszczędnych dwuskrzydłowych z dostawą i montażem" - PDF

data dodania: 03.07.2018 r.
data zakończenia: 11.07.2018 r.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę pn.: Monitoring wybranych gatunków ślimaków lądowych na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na usługę pn.: "Monitoring wybranych gatunków ślimaków lądowych na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF

data dodania: 03.07.2018


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Deski ryflowane jednostronnie sosnowe na pokłady pomostów Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Deski ryflowane jednostronnie sosnowe na pokłady pomostów Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF

data dodania: 12.06.2018
data zakończenia: 20.06.2018


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Dostawa umundurowania wraz z przedmiotami uzupełniającymi mundury oraz odzieży BHP dla pracowników Drawieńskiego Parku Narodowego na 2018 r.”- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Dostawa umundurowania wraz z przedmiotami uzupełniającymi mundury oraz odzieży BHP dla pracowników Drawieńskiego Parku Narodowego na 2018 r.”- PDF

Załączniki:

1. Zarządzenie- PDF
2. Załącznik do zarządzenia- PDF

data dodania: 05.06.2018
data zakończenia: 14.06.2018


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Świadczenie usług w zakresie udostępniania i obsługi przenośnych toalet na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Świadczenie usług w zakresie udostępniania i obsługi przenośnych toalet na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF

data dodania: 04.06.2018
data zakończenia: 11.06.2018


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na "Świadczenie usług w zakresie udostępniania i obsługi przenośnych toalet na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Świadczenie usług w zakresie udostępniania i obsługi przenośnych toalet na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF

data dodania: 22.05.2018
data dodania: 04.06.2018


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na świadczenie usług pn."Wykonanie i montaż drewnianych słupków na miejscu biwakowania Bogdanka" - PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usług pn. "Wykonanie i montaż drewnianych słupków na miejscu biwakowania Bogdanka" - PDF

data dodania: 24.04.2018
data zakończenia: 07.05.2018


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pn.: "Zakup z dostawą mieszanki kruszonej do naprawy dróg" - PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. "Zakup z dostawą mieszanki kruszonej do naprawy dróg" - PDF

data dodania: 19.04.2018
data zakończenia: 09.05.2018


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na świadczenie usług pn."Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych" - PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na usługę pn. "Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych" - PDF

data dodania: 18.04.2018
data zakończenia: 26.04.2018


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pn. "Wykonanie drenażu na Miejscu Biwakowania Sitnica" - PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. "Wykonanie drenażu na Miejscu Biwakowania Sitnica" - PDF

data dodania: 18.04.2018
data zakończenia: 27.04.2018


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na świadczenie usług pn. "Wykonanie i montaż drewnianych słupków na miejscu biwakowania Bogdanka" - PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usług pn. "Wykonanie i montaż drewnianych słupków na miejscu biwakowania Bogdanka" - PDF

data dodania: 29.03.2018
data zakończenia: 24.04.2018


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na sprzedaż samochodu specjalistycznego IVECO DAILY - PDF

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu specjalistycznego IVECO DAILY  - PDF

data dodania: 21.03.2018


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania- "Zakup tuszy wraz z dostawą" - PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Zakup tuszy wraz z dostawą" - PDF

data dodania: 07.03.2018
data zakończenia: 09.03.2018


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: "Zakup spodniobutów neoprenowych" - PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Zakup spodniobutów neoprenowych" - PDF

data dodania: 06.03.2018
data zakończenia: 14.03.2018 r.


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania PN: "Zakup spodniobutów neoprenowych" - PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "zakup spodniobutów neoprenowych" - PDF

data dodania: 21.02.2018


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: "Dostawa i montaż 9 szt. okien z PCV" - PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Dostawa i montaż 9 szt. okien z PCV" - PDF

data dodania: 21.02.2018
data zakończenia: 09.03.2018


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zakup odczynników do badania wody"- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Zakup odczynników do badania wody"- PDF

data dodania: 20.02.2018
data zakończenia: 28.02.2018


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie obsługi technicznej, napraw i konserwacji pojazdów samochodowych Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi pn.: "Wykonanie obsługi technicznej, napraw i konserwacji pojazdów samochodowych Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF

Załącznik:

1. Formularz oferty cenowej- PDF

data dodania: 19.02.2018
data zakończenia: 05.03.2018


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pn.: "Transport drewna opałowego na terenie DPN"- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usług pn.: "Transport drewna opałowego na terenie DPN"- PDF

data dodania: 13.02.2018
data zakończenia: 20.02.2018


Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż surowca drzewnego w DPN- PDF

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż surowca drzewnego (ogłoszenie, wzór umowy, tabela przeliczników, regulamin, wzór oferty nabywcy)- PDF

data dodania: 19.01.2018
data zakończenia: 1.02.2018


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: "Usługi weterynaryjne"- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Usługi weterynaryjne"- PDF

data dodania: 04.01.2018
data zakończenia: 12.01.2018


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: "Zakup paliwa"- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Zakup paliwa"- PDF

data dodania: 04.01.2018
data zakończenia: 12.01.2018


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: "Zakup wędzonych ryb"- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Zakup wędzonych ryb"- PDF

data dodania: 04.01.2018
data zakończenia: 12.01.2018


2017


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: "Pięcioletnia kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej w obiektach i budynkach znajdujących się w zarządzie Drawieńskiego Parku Narodowego" (załączniki: formularz oferty cenowej, wzór umowy, protokół zdawczo- odbiorczy, zestawienie obiektów)- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Pięcioletnia kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej w obiektach i budynkach znajdujących się w zarządzie Drawieńskiego Parku Narodowego" (załączniki: formularz oferty cenowej, wzór umowy, protokół zdawczo- odbiorczy, zestawienie obiektów)- PDF

data dodania: 13.11.2017
data zakończenia: 21.12.2017


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: "Zakup dysków"- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Zakup dysków" (formularz oferty cenowej, wzór umowy, protokół odbioru)- PDF

data dodania: 12.12.2017
data zakończenia: 19.12.2017


Unieważnienie-PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Zakup dysków" (formularz oferty cenowej, wzór umowy, protokół odbioru)- PDF

data dodania: 11.12.2017
data zakończenia: 12.12.2017


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- "Zakup, montaż i kontrolę rejestratorów typu TD-Diver i BaroDiver"- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Zakup, montaż i kontrolę rejestratorów typu TD-Diver i BaroDiver" (formularz oferty cenowej, wzór umowy, protokół odbioru).- PDF

data dodania: 14.11.2017
data zakończenia: 21.11.2017


Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż surowca drzewnego- PDF

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż surowca drzewnego (ogłoszenie, wzór umowy, tabela przeliczników, regulamin, wzór oferty nabywcy) -PDF

data dodania: 31.10.2017 r.
data zakończenia: 08.11.2017 r.


Odwołanie przetargu nieograniczonym na sprzedaż surowca drzewnego- PDF

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż surowca drzewnego (ogłoszenie, wzór umowy, tabela przeliczników, regulamin, wzór oferty nabywcy) -PDF

data dodania: 24.10.2017 r.
data zakończenia: 30.10.2017 r.


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na "Druk i dostawa do siedziby zamawiającego kalendarzy biurkowych na 2018 r."- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Druk i dostawa do siedziby zamawiającego kalendarzy biurkowych na 2018 r."- PDF

data dodania: 21.09.2017
data zakończenia: 29.09.2017


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zakup paliwa"- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Zakup paliwa"- PDF

data dodania: 21.09.2017
data zakończenia: 29.09.2017


Ogłoszenie wyniku najkorzystniejszej oferty- "Sprzedaż biomasy w 2017 roku".-PDF

Ogłoszenie o sprzedaży biomasy w balotach - PDF

data dodania: 12.09.2017
data zakończenia: 20.09.2017


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Monitoring budek dla nurogęsi i gągołów"- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Monitoring budek dla nurogęsi i gągołów"- PDF

data dodania: 6.09.2017
data zakończenia: 20.09.2017


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na "Zakup obiektywu do aparatu fotograficznego" - PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Zakup obiektywu do aparatu fotograficznego Nikon D-90"- PDF

data dodania: 05.09.2017


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "zakup odczynników do badania wody" - PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "zakup odczynników do badania wody" (formularz oferty, wzór umowy)- PDF

data dodania: 08.08.2017
data zakończenia: 17.08.2017


Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na dzierżawę nieruchomości gruntowych- działka 13/10 Podegrodzie- PDF

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych- działka 13/10 Podegrodzie (regulamin, zasady gospodarowania na gruntach, formularz ofertowy)- PDF

data dodania: 26.07.2017
data zakończenia: 17.08.2017


Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na dzierżawę nieruchomości gruntowych- PDF

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych- licytacja (regulamin, zasady gospodarowania na gruntach)- PDF

data dodania: 26.07.2017
data zakończenia: 18.08.2017


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Roczny przegląd mostów znajdujących się w zarządzie Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Roczny przegląd mostów znajdujących się w zarządzie Drawieńskiego Parku Narodowego" (formularz oferty cenowej, wzór umowy)- PDF

data dodania: 24.07.2017
data zakończenia: 9.08.2017


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. "Świadczenie usług w zakresie udostępniania i obsługi przenośnych toalet na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Świadczenie usług w zakresie udostępniania i obsługi przenośnych toalet na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF

data dodania: 22.05.2017


Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty  na zadanie "Zakup ryb złowionych w ramach połowów regulacyjnych w wodach DPN" - PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Zakup ryb złowionych w ramach połowów regulacyjnych w wodach DPN" (formularz oferty, wzór umowy)- PDF

data dodania: 28.04.2017
data zakończenia: 16.05.2017


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. „Zakup wraz z dostawą szafy stalowej jednodrzwiowej klasy S1" - PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn: „Zakup wraz z dostawą szafy stalowej jednodrzwiowej klasy S1" - PDF

data dodania: 20.04.2017
data zakończenia: 15.05.2017


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. „Zakup wraz z dostawą drzwi wejściowych do kancelarii tajnej" - PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn: „Zakup wraz z dostawą drzwi wejściowych do kancelarii tajnej" - PDF

data dodania: 20.04.2017
data zakończenia: 15.05.2017


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. „Zakup traktora ogrodowego STIGA PARK 320 MW" - PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn: „Zakup traktora ogrodowego STIGA PARK 320 MW" - PDF

data dodania: 19.04.2017
data zakończenia: 27.04.2017


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. "Zbicie tynków budynku Przystani Wodnej w Drawniku"- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usług pn.: "Zbicie tynków budynku Przystani Wodnej w Drawniku"- PDF

data dodania: 19.04.2017
data zakończenia: 28.04.2017


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. "„ Dostawa umundurowania oraz odzieży BHP dla pracowników Drawieńskiego Parku Narodowego na rok 2017"- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn: „ Dostawa umundurowania oraz odzieży BHP dla pracowników Drawieńskiego Parku Narodowego na rok 2017” (formularz oferty cenowej, wzór umowy)- PDF

Załączniki:

1. dokumentacja techniczno-technologiczna- PDF

data dodania: 27.03.2017
data zakończenia: 03.04.2017


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę pn."Przeprowadzenie kursu nauki języka angielskiego dla pracowników Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na usługę pn. "Przeprowadzenie kursu nauki języka angielskiego dla pracowników Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF

data dodania: 16.03.2017
data zakończenia: 03.04.2017


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn."Zakup zestawów komputerowych, notebook oraz dysków SSD- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Zakup zestawów komputerowych, notebook oraz dysków SSD- PDF

data dodania: 28.02.2017
data zakończenia: 07.03.2017


Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż surowca wielkowymiarowego- PDF

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż surowca wielkowymiarowego (ogłoszenie, wzór umowy, tabela przeliczników, regulamin, wzór oferty nabywcy) -PDF

data dodania: 21.02.2017
data zakończenia: 02.03.2017


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn."Monitoring ptaków w Drawieńskim Parku Narodowym"- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej wraz z załącznikami na usługę pn. "Monitoring ptaków w Drawieńskim Parku Narodowym"- PDF

data dodania: 14.02.2017
data zakończnia: 27.02.2017


Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. "Usługi weterynaryjne dotyczące eutanazji wizjonów amerykańskich i szopów praczy odłowionych na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- "Usługi weterynaryjne dotyczące eutanazji wizjonów amerykańskich i szopów praczy odłowionych na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF

Data dodania: 08.02.2017
Data zakończenia: 13.02.2017


Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż surowca drzewnego w 2017 roku- PDF

Ogłoszenie o unieważnieniu  przetargu nieograniczonego na sprzedaż surowca drzewnego w 2017 roku w punkcie 1 i 8- PDF

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż surowca drzewnego w 2017 roku (ogłoszenie, wzór umowy, tabela przeliczników, regulamin, wzór oferty nabywcy) -PDF

data dodania: 06.02.2017 r.
data zakończenia: 21.02.2017


Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych- PDF

Ogłoszenie wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych (DOP-0462/2017ez)- PDF

Data dodania: 03.02.2017
Data zakończenia: 21.02.2017


Ogłoszenie wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych (DOP-0374/2017ez)- PDF

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę niruchomości gruntowych- PDF

Data dodania: 31.01.2017
data zakończenia: 14.02.2017


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn.: "Transport drewna opałowego na terenie DPN"- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usług pn. "Transport drewna opałowego na terenie DPN" - PDF

Data dodania: 24.01.2017
Data zakończenia: 10.02.2017


2016


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty : "Zakup detektora ultradźwięków Pettersson D-230 wraz z programem bioakustycznym Pettersson BATSOUND  głoszenie 2- v.4.0"- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na: "Zakup detektora ultradźwięków Pettersson D-230 wraz z programem bioakustycznym Pettersson BATSOUND - v.4.0" ogłoszenie 2- PDF

Data dodania: 03.10.2016 r.
Data zakończenia: 10.10.2016 r.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę pn. "Zakup 450kg karmy dla ptaków" - PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na usługę pn. "Zakup 450kg karmy dla ptaków"- ogłoszenie 2- PDF

Data dodania: 28.09.2016 r.
Data zakończenia: 5.10.2016 r.


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zakupu: "Zakup detektora ultradźwięków Pettersson D-230 wraz z programem bioakustycznym Pettersson BATSOUND - v.4.0"- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na: "Zakup detektora ultradźwięków Pettersson D-230 wraz z programem bioakustycznym Pettersson BATSOUND - v.4.0"- PDF

Data dodania: 20.09.2016
Data zakończenia 03.10.2016 r.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę pn. "Zakup 450kg karmy dla ptaków"- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na usługę pn. "Zakup 450kg karmy dla ptaków"- PDF

Data dodania: 15.09.2016 r.
Data zakończenia: 28.09.2016 r.


Ogłoszenie o sprzedaży biomasy w balotach - PDF

Data dodania:02.09.2016 r.


Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. "Udrożnienie urządzeń melioracyjnych w O.O.Knieja na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF

Załączniki:

1. formularz oferty cenowej, wzór umowy- PDF

Data dodania: 12.08.2016 r.


Ogłoszenie wyniku postępowania przetargowego na sprzedaż surowca drzewnego- PDF

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż surowca drzewnego ( ogłoszenie, wzór umowy, tabela przeliczników, regulamin, wzór oferty nabywcy) -PDF

data dodania: 29.07.2016 r.
data zakończenia: 5.08.2016 r.


Ogłoszenie wyniku postępowania przetargowego na sprzedaż surowca drzewnego- PDF

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż surowca drzewnego ( ogłoszenie, wzór umowy, tabela przeliczników, regulamin, wzór oferty nabywcy) -PDF

data dodania: 20.07.2016 r.
data zakończenia: 2.08.2016 r.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- „monitoring budek dla nurogęsia i gągoła”- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn: „monitoring budek dla nurogęsia i gągoła”- PDF

Załączniki:

1. Formularz oferty cenowej, wzór umowy- PDF

data dodania: 23.06.2016 r.
data zakończenia: 11.07.2016 r.


Ogłoszenie o aukcji publicznej składników rzeczowych majątku ruchomego - wioseł i kamizelek asekuracyjnych - PDF

dodano dnia: 25.05.2016


Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Świadczenie usług w zakresie udostępniania i obsługi przenośnych toalet na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego" - PDF

dodano dnia: 25.05.2016


Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę2 mostów w Drawieńskim Parku Narodowym”- PDF

data dodania: 27.04.2016


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn: „Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych”- PDF

data dodania: 06.05.2016


Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn:  „ Dostawa umundurowania wraz z przedmiotami uzupełniającymi mundury dla pracowników Drawieńskiego Parku Narodowego na 2016 r.”- PDF

Załączniki:

1. formularz oferty cenowej, wzór umowy, dokumentacja techniczno- technologiczna- ZIP

data dodania: 1.03.2016


Ogłoszenie wyboru najkorzystniejesz oferty na "Transport drewna opałowego na terenie DPN"- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usług pn.: "Transport drewna opałowego na terenie DPN"- PDF

Załączniki:

1. Formularz oferty cenowej, wzór umowy- PDF

data dodania: 17.02.2016
data zakończenia: 29.02.2016


Ogłoszenie wyniku postępowania przetargowego na sprzedaż surowca drzewnego- PDF

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż surowca drzewnego- PDF

Załączniki:
Ramowy wzór umowy, tabela przeliczników, oferta nabywcyj, regulamin sprzedaży drewna- ZIP

data dodania: 1.02.2016
data zakończenia: 16.02.2016


Ogłoszenie wyniku postępowania przetargowego na sprzedaż surowca drzewnego Brz M1- PDF

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż surowca drzewnego Brz M1 - PDF

Załączniki:
Ramowy wzór umowy, tabela przeliczników, formularz oferty cenowej- ZIP

data dodania: 12.01.2016
data zakończenia: 21.01.2016


Ogłoszenie wyniku postępowania przetargowego na sprzedaż surowca drzewnego1- PDF

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż surowca drzewnego - PDF

Załączniki:
Ramowy wzór umowy, tabela przeliczników, formularz oferty cenowej, tabela przeliczników- ZIP

data dodania: 12.01.2016
data zakończenia: 21.01.2016


Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Roczny przeglą mostów znajdujących się w zarządzie Parku"- PDF

Załączniki:

1. Formularz oferty cenowej, wzór umowy, wykaz mostów w DPN- ZIP

data dodania: 9.12.2015


Ogłoszenie wyniku postępowania przetargowego na sprzedaż surowca drzewnego So W0- PDF

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż surowca drzewnego So W0 - PDF

Załączniki:
Ramowy wzór umowy, tabela przeliczników dla sortymentu wielkowymiarowego, formularz oferty cenowej- ZIP

data dodania: 30.11.2015
data zakończenia: 7.12.2015


Ogłoszenie wyniku postępowania przetargowego na sprzedaż surowca drzewnego So WC0- PDF

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż surowca drzewnego So WC0 - PDF

Załączniki:
Ramowy wzór umowy, tabela przeliczników dla sortymentu wielkowymiarowego, formularz oferty cenowej- ZIP

data dodania: 12.11.2015
data zakończenia: 20.11.2015


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - PDF

Ogłoszenie o sprzedaży biomasy w balotach- PDF

Załączniki:

1. oferta nabywcy- DOC
2. wzór umowy- PDF

data dodania: 31.08.2015
data zakończenia: 09.10.2015


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Konserwacja punktów czerpania wody poprzez umocnienie brzegów oraza remont dojazdu pożarowego" - PDF

Załączniki:

Załącznik nr 1 - PDF
Załacznik nr 2 - PDF
Załacznik nr 3 - PDF
Załacznik nr 4 - PDF
Załacznik nr 5 - PDF
Załacznik nr 6 - PDF
Załacznik nr 7 - PDF
Załacznik nr 8 - PDF
Załacznik nr 9 - PDF
Protokół - PDF

Dodano: 17.08.2015


Ogłoszenie o sprzedaży biomasy w balotach- PDF

Załączniki:

1. oferta nabywcy- DOC
2. wzór umowy- PDF

data dodania: 13.08.2015
zakończono dnia: 21.08.2015


Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. :"Likwidacja dzikich wysypisk w Drawieńskim Parku Narodowym" - PDF

Dodano: 02.07.2015


Ogłoszenie wyboru najkorzystniejszej oferty na "Świadczenie usług w zakresie udostępniania i obsługi przenośnych toalet na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego" - PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na  "Świadczenie usług w zakresie udostępniania i obsługi przenośnych toalet na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego" - PDF

Dodano: 28.05.2015


Ogłoszenie wyboru najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie grodzeń miejsc postoju pojazdów Drawieńskiego Parku Narodowego" - PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usług pn. "Wykonanie grodzeń miejsc postoju pojazdów Drawieńskiego Parku Narodowego" - PDF

Dodano: 26.05.2015


Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż surowca drzewnego - PDF

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż surowca drzewnego - PDF
Wzór umowy - PDF
Formularz oferty - PDF

Dodano: 05.05.2015


Ogłoszenie o aukcji publicznej składników majątku ruchomego - JPEG

Dodano dnia: 04.05.2015


Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Zakup ryb złowionych w ramach połowów regulacyjnych w wodach DPN" - PDF

Dodano dnia: 04.05.2015


Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego na zadanie pn. "Zakupu drabiny teleskopowej" - PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej w zakresie "Zakupu drabiny teleskopowej" - PDF

Dodano dnia: 07.04.2015


Ogłoszenie o aukcji publicznej składników majątku ruchomego - JPG

Dodano dnia: 03.04.2015


Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn."Dostawa umundurowania wraz z przedmiotami uzupełniającymi mundury dla pracowników Drawieńskiego Parku Narodowego na 2015 r." - PDF

Załączniki:
1. Zarządzenie - PDF
2. Załącznik do zarządzenia - PDF
3. Formularz oferty cenowej - DOC
4. Wzór umowy - DOC

Dodano dnia: 24.03.2015


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: "Sprzedaż surowca drzewnego w 2015 roku" - PDF

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż surowca drzewnego w 2015 roku- PDF

Załączniki:
Umowa - PDF
Tabela przeliczników - PDF
Oferta nabywcy - PDF

Dodano dnia: 09.02.2015
Zakończono dnia: 25.02.2015


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: "Transport drewna opałowego na terenie DPN" - PDF

Zaproszenie do złożenie propozycji cenowej na świadczenie usług pn. "Transport drewna opałowego na terenie DPN" - PDF

Dodano dnia: 04.02.2015
Zakończono dnia: 16.02.2015


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: " Sporządzenie Projektu ekspozycji w Centrum Zarządzania Ruchem Turystycznym Drawieńskiego PN w Drawnie" - PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn: " Sporządzenie Projektu ekspozycji w Centrum Zarządzania Ruchem Turystycznym Drawieńskiego PN w Drawnie" - PDF

Dodano dnia: 09.01.2015
Zakończono dnia: 04.02..2015


Ogłoszenie wyniku postępowania przetargowego na sprzedaż surowca drzewnego- PDF

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż surowca drzewnego - PDF
Wzór umowy - PDF
Formularz oferty - PDF
Tabela przeliczników - PDF

Dodano dnia: 05.01.2015
Zakończono dnia: 16.01.2015


Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn: " Roboty awaryjne i konserwacyjne w budynkach i obiektach zarządzanych przez Drawieński Park Narodowy w 2015 roku" - PDF

Załączniki - PDF

Dodano dnia: 22.12.2014


Ogłoszenie wyniku postępowania przetargowego na sprzedaż surowca drzewnego w 2014 roku- PDF

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż surowca drzewnego w 2014 roku- PDF

Dodano dnia: 28.10.2014


Zaproszenie na negocjacje cenowe w sprawie sprzedaży balotów- PDF

Dodano dnia: 18.09.2014


Ogłoszenie wyniku postępowania przetargowego na sprzedaż surowca drzewnego S2b So w 2014 roku- PDF

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż surowca drzewnego S2b So w 2014 roku- PDF

Dodano dnia: 09.09.2014
Zakończono dnia: 17.09.2014


Ogłoszenie wyniku postępowania przetargowego na sprzedaż surowca drzewnego S2a Md w 2014 roku- PDF

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż surowca drzewnego S2a Md w 2014 roku- PDF

Dodano dnia: 09.09.2014
Zakończono dnia: 17.09.2014


Zawiadomienie- PDF

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie, pn. "Druk folderu-3000 egz."- PDF

Odpowiedź na zapytanie nr 1- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Druk folderu-3000 egz. "- PDF

Dodano dnia: 19.09.2014


Ogłoszenie o sprzedaży biomasy w 2014 roku- PDF


Dodano dnia: 03.09.2014


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie, pn. "Wykonanie tabliczek "- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Wykonanie tabliczek "- PDF

Dodano dnia: 08.09.2014


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie, pn. "Zakup karmy dla ptaków "- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Zakup karmy dla ptaków "- PDF

Dodano dnia: 08.09.2014


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie, pn. "Zakup sprzętu do badań w postaci wilgotnościomierza wraz z osprzętem "- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Zakup sprzętu do badań w postaci wilgotnościomierza wraz z osprzętem "- PDF

Dodano dnia: 04.09.2014


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie, pn. "Dedykowany system monitoringu przyrodniczego DPN"- PDF

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Dedykowany system monitoringu przyrodniczego DPN"- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Dedykowany system monitoringu przyrodniczego DPN"- PDF

Odpowiedź na zapytanie nr 1- PDF

Wzór umowy- PDF

Dodano dnia: 02.09.2014


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie, pn. "Zakup karmników dla ptaków"- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Zakup karmników dla ptaków"- PDF

Dodano dnia: 08.08.2014
Zakończono dnia: 19.08.2014


Ogłoszenie o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych- PDF

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych- PDF

Załączniki:

1. Regulamin- PDF
2. Formularz ofertowy- PDF
3. Wzór umowy- PDF

Dodano dnia: 01.08.2014


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie, pn. "Zakup klimatyzatora wraz z montażem"- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Zakup klimatyzatora wraz z montażem"- PDF

Wzór umowy- PDF

Dodano dnia: 17.07.2014
Zakończono dnia: 24.07.2014


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie, pn. "Modernizacja sieci informatycznej w siedzibie DPN"- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Modernizacja sieci informatycznej w siedzibie DPN"- PDF

Wzór umowy- PDF

Dodano dnia: 17.07.2014
Zakończono dnia: 24.07.2014


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie, pn. "„Zakup sprzętu komputerowego”- PDF

Zaproszenie nr 2 do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Zakup sprzętu komputerowego"- PDF (prosimy o dokładne zapoznanie się z opisem przedmiotu zamówienia gdyż zaproszenie nr 2 znacząco różni się od zaproszenia z dnia 7.07.2014)

Wzór umowy- PDF

Dodano dnia: 14.07.2014
Zakończono dnia: 22.07.2014


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie, pn. "„Zakup sprzętu komputerowego ”.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Zakup sprzętu komputerowego"- PDF

Wzór umowy- PDF

Dodano dnia: 07.07.2014
Zakończono dnia: 14.07.2014


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie, pn. "„Zakup i montaż skrzynek rozrodczych dla nietoperzy ”.- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na usługę w zakresie „Zakup i montaż skrzynek rozrodczych dla nietoperzy ”.- PDF

Dodano dnia: 16.06.2014
Zakończono dnia: 25.06.2014


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie, pn. Monitoring nietoperzy w latach 2014-2015 ”- PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na usługę w zakresie „Monitoring nietoperzy w latach 2014-2015 ”.- PDF

Dodano dnia: 16.06.2014
Zakończono dnia: 03.07.2014


Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego- PDF

Dodano dnia: 11.06.2014


Ogłoszenie o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych (2275)- PDF

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych (2275)-PDF

Dodano dnia: 03.06.2014
Zakończono dnia: 24.06.2014


Ogłoszenie o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych (2274)- PDF

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych (2274)-PDF

Dodano dnia: 03.06.2014
Zakończono dnia: 24.06.2014


Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na „Świadczenie usług w zakresie udostępniania i obsługi przenośnych toalet na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego”.- PDF

Dodano dnia: 03.06.2014


Ogłoszenie wyniku postępowania przetargowego na sprzedaż surowca drzewnego- PDF
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż surowca drzewnego- PDF

Dodano dnia: 06.05.2014


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- JPG
Drawieński Park Narodowy zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

„Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych w latach 2014-2015 ” - PDF

Dodano dnia: 28.04.2014


Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego- PDF

Dodano dnia: 10.02.2014


Ogłoszenie wyniku postępowania przetargowego na sprzedaż surowca drzewnego- PDF
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż surowca drzewnego w 2014 roku- PDF

Załączniki

Dodano dnia: 21.01.2014


Ogłoszenie wyniku postępowania przetargowego na sprzedaż surowca drzewnego- PDF
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż surowca drzewnego- PDF

Załączniki:

1. Umowa- PDF
2. Oferta nabywcy- PDF
3. Tabela przeliczników- PDF

Dodano dnia: 30.12.2013


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dotyczące projektów planu zadań ochronnych dla 9 obszarów Natura 2000- PDF

Dodano dnia: 11.12.2013


Wynik przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych- PDF
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych- PDF

Załączniki:

1. Regulamin- PDF
2. Ogólne zasady gospodarowania na gruntach dzierżawionych DPN- PDF
3. Wzór umowy- PDF

Dodano dnia: 20.09.2013


Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego- PDF

Dodano dnia: 12.08.2013


Ogłoszenie o sprzedaży biomasy w 2013 roku- PDF

1. Formularz oferty- PDF
2. Wzór umowy- PDF


Dodano dnia: 30.07.2013


Drawieński Park Narodowy zaprasza do złożenia propozycji cenowej na "Świadczenie usług w zakresie udostępniania i obsługi przenośnych toalet na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego" (załącznik nr1- formularz propozycji cenowej, załącznik nr 2- wzór umowy)- PDF

Dodano dnia: 04.06.2013


Drawieński Park Narodowy zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie, pn: "Zakup ryb złowionych w ramach połowów regulacyjnych i kontrolnych w wodach DPN"- PDF

Załącznik:

1. Formularz oferty cenowej- DOC
2. Wzór umowy- PDF

Dodano dnia: 26.04.2013


Wynik przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych- PDF
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych- PDF

Załączniki:

1. Regulamin- PDF
2. Ogólne zasady gospodarowania na gruntach dzierżawionych DPN- PDF
3. Wzór umowy- PDF
4. Formularz oferty- DOC

Dodano dnia: 04.04.2013


Wynik wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.- Dostawa umundurowania wraz z przedmiotami uzupełniającymi mundury dla pracowników Drawieńskiego Parku Narodowego na 2013 r.- PDF

Drawieński Park Narodowy zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Dostawa umundurowania wraz z przedmiotami uzupełniającymi mundury dla pracowników Drawieńskiego Parku Narodowego na 2013 r- PDF

Załączniki:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- PDF
2. Formularz oferty cenowej- PDF
3. Wzór umowy- PDF
4. Protokół zdawczo- odbiorczy- PDF

Dodano dnia: 28.03.2013


Ogłoszenie wyniku postępowania przetargowego na sprzedaż surowca drzewnego- PDF
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż surowca drzewnego- PDF

Załączniki:

1. Regulamin sprzedaży drewna w Drawieńskim Parku Narodowym- PDF
2. Ramowy wzór umowy kupna - sprzedaży- PDF
3. Tabela przeliczników dla sortymentu wielkowymiarowego- PDF
4. Formularz oferty nabywcy - DOC

Pakiet wszystkich załączników-RAR

Dodano dnia: 30.01.2013


Ogłoszenie wyniku postępowania przetargowego na sprzedaż surowca drzewnego- PDF
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż surowca drzewnego- PDF

Załączniki:

1. Regulamin sprzedaży drewna w Drawieńskim Parku Narodowym.- PDF
2. Ramowy wzór umowy kupna - sprzedaży- PDF
3. Tabela przeliczników dla sortymentu wielkowymiarowego- PDF
4. Formularz oferty nabywcy - DOC

Pakiet wszystkich załączników- RAR

Dodano dnia: 07.01.2013


Wynik wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.- Wykonanie pomiarów elektrycznych- PDF

Drawieński Park Narodowy zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.- Wykonanie pomiarów elektrycznych- PDF (załączniki w teści ogłoszenia)

Dodanoi dnia: 9.11.2012


Ogłoszenie wyniku postępowania przetargowego na sprzedaż surowca drzewnego- PDF

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż surowca drzewnego- PDF

Załączniki:

1. Regulamin sprzedaży drewna w Drawieńskim Parku Narodowym.- PDF
2. Ramowy wzór umowy kupna - sprzedaży- PDF
3. Tabela przeliczników dla sortymentu wielkowymiarowego- PDF
4. Formularz oferty nabywcy - DOC

Pakiet wszystkich załączników- RAR

Dodano dnia: 31.10.2012


Drawieński Park Narodowy zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie, pn: "Wykonanie projektów platformy widokowej na "Tragankowym Urwisku" i wiaty przystankowej "Szkółka Barnimie"- PDF

Załączniki:

1. Formularz oferty cenowej - DOC
2. Wzór umowy - PDF

Dodano dnia: 11.10.2012


Wynik wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: "Zakup karmy dla ptaków"- PDF

Drawieński Park Narodowy zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie, pn: "Zakup karmy dla ptaków"- PDF

Załączniki:

1. Formularz oferty cenowej - DOC
2. Wzór umowy - PDF
3. Protokół odbioru- PDF

Dodano dnia: 4.10.2012


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania- "Folder- Ochrona obszarów leśnych Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF

Drawieński Park Narodowy zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Folder- Ochrona obszarów leśnych Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF

Załączniki:

1. Formularz oferty cenowej- DOC
2. Wzór umowy- PDF

Dodano dnia: 4.09.2012


Wynik wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: "Zakup drewnianych budek lęgowych dla ptaków"- PDF

Drawieński Park Narodowy zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie, pn: "Zakup drewnianych budek lęgowych dla ptaków"- PDF

Załączniki:

1. Fromularz oferty cenowej- PDF
2. Wzór umowy- PDF

Dodano dnia: 27.08.2012


Wynik wyboru najkorzystniejszej oferty na "wykonanie oraz dostawę pendrive, smyczy z nadrukiem oraz guzików Web- starterów"- PDF

Drawieński Park Narodowy zaprasza do złożenia propozycji cenowej na "wykonanie oraz dostawę pendrive, smyczy z nadrukiem oraz guzików Web- starterów"- PDF

Załączniki:

1. Formularz oferty cenowej- DOC
2. Wzór umowy- PDF
3. Logotypy- RAR

Dodano dnia: 14.08.2012


Unieważnienie postępowania o udziale zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zaproszenia do skaładania ofert na "wykonanie oraz dostawę pendrive, smyczy z nadrukiem oraz guzików Web- starterów"- PDF

Drawieński Park Narodowy zaprasza do złożenia propozycji cenowej na "wykonanie oraz dostawę pendrive, smyczy z nadrukiem oraz guzików Web- starterów"- PDF

Załączniki:

1. Formularz oferty cenowej- DOC
2. Wzór umowy- PDF
3. Logotypy- RAR

Dodano dnia: 8.08.2012


Wynik wyboru najkorzystniejszej oferty na "Zakup sprzętu do modernizacji sieci informatycznej w siedzibie DPN"- PDF

Drawieński Park Narodowy zaprasza do złożenia propozycji cenowej na "Zakup sprzętu do modernizacji sieci informatycznej w siedzibie DPN"- PDF

Załączniki:

1. Formularz oferty cenowej- DOC
2. Wzór umowy- PDF

Dodano dnia: 30.07.2012


Drawieński Park Narodowy zaprasza do składania ofert na "Świadczenie usługi stałego bezprzewodowego dostępu do Internetu na Przystani Wodnej Drawnik"- PDF

Załączniki:

1. Formularz oferty cenowej- DOC


Drawieński Park Narodowy zaprasza do składania ofert na „Świadczenie usług w zakresie udostępniania i obsługi przenośnych toalet na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego”.- PDF


Wynik przetargu nieograniczonego na sprzedaż surowca drzewnego w 2012 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż surowca drzewnego w 2012 r.- PDF

Załączniki:

1. Regulamin sprzedaży drewna w Drawieńskim Parku Narodowym.- PDF
2. Ramowy wzór umowy kupna - sprzedaży- PDF
3. Tabela przeliczników dla sortymentu wielkowymiarowego- PDF
4. Formularz oferty nabywcy - DOC

Pakiet wszystkich załączników- RAROpublikował: Marcin Bielatko
Publikacja dnia: 03.06.2024
Podpisał: - -
Dokument z dnia: 10.02.2014
Dokument oglądany razy: 181 638