BIP Logo

Biuletyn Informacji Publicznej Drawieński Park Narodowy

Wersje archiwalne: Zarządzenia

Wersja z dnia: 14.06.2021
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie NR K-010-57/2021 Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego z dnia 19.07.2021 r. w sprawie ustalenia stref regularnego przebywania wilka (Canis lupus L.) na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego

Wersja z dnia: 03.04.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie NR K-010-47/2021 Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego z dnia 14.06.2021 r. w sprawie zmiany terminu udostępnienia rzeki Drawy. Zarządzenie NR K-010-42/2021 Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego z dnia 07.06.2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad udostępniania turystycznego Drawieńskiego Parku Narodowego.

Wersja z dnia: 03.04.2020
Powód wprowadzenia zmian: poprawka stylistyczna

Wersja z dnia: 21.02.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie NR K-010-20/2020 Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego z dnia 03.04.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia udostępnienia obszaru Drawieńskiego Parku Narodowego.

Wersja z dnia: 03.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie NR K-010-15/2020 Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego z dnia 14.02.2020 r. w sprawie wprowadzenia klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych w rama POIiŚ 2014-2020

Wersja z dnia: 03.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie NR K-010-38/2019 Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego z dnia 03.06.2019 r. w sprawie zmiany terminu udostępnienia rzeki Drawy.

Wersja z dnia: 21.02.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie NR K-010-22/2019 Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego z dnia 03.06.2019 r. w sprawie zmiany terminu udostępnienia rzeki Drawy.

Wersja z dnia: 21.02.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie NR K-010-8/2019 Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego z dnia 23.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad udostępniania turystycznego Drawieńskiego Parku Narodowego.

Wersja z dnia: 21.02.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie NR K-010-37/2017 Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego z dnia 11.05.2017 r. w sprawie sprzedaży biletów wstępu do Drawieńskiego Parku Narodowego (www.dpn.eparki.pl)

Wersja z dnia: 21.02.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie NR K-010-9/2019 Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego z dnia 23.01.2019 r. w sprawie sprzedaży biletów wstępu do Drawieńskiego Parku Narodowego (www.dpn.eparki.pl)

Wersja z dnia: 18.01.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie NR K-010-9/2019 Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego z dnia 23.01.2019 r. w sprawie sprzedaży biletów wstępu do Drawieńskiego Parku Narodowego (www.dpn.eparki.pl)

Wersja z dnia: 27.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie NR K-010-5/2019 Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie wprowadzenia zasad dotyczących udostępnienia wód DPN do amatorskiego połowu ryb.

Wersja z dnia: 13.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie NR K-010-36/2018 Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego z dnia 26.06.2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad udostępniania turystycznego Drawieńskiego Parku Narodowego.

Wersja z dnia: 13.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: zmiana stylistyczna

Wersja z dnia: 12.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie NR K-010-14/2018 Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego z dnia 12.03.2018 r. w sprawie zmiany terminu udostępnienia rzeki Drawy do amatorskiego połowu ryb.

Wersja z dnia: 26.05.2017
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie NR K-010-13/2018 Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego z dnia 12.03.2018 r. w sprawie zmiany udostępnienia rzeki Drawy.

Wersja z dnia: 17.05.2017
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie NR K-010-39/2017 Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego z dnia 23.05.2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad udostępniania turystycznego Drawieńskiego Parku Narodowego.

Wersja z dnia: 17.06.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie NR K-010-37/2017 Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego z dnia 11.05.2017 r. w sprawie sprzedaży biletów wstępu do Drawieńskiego Parku Narodowego (www.dpn.eparki.pl)

Wersja z dnia: 31.03.2016
Powód wprowadzenia zmian: korekta

Wersja z dnia: 31.03.2016
Powód wprowadzenia zmian: korekta stylistyczna

Wersja z dnia: 23.02.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie NR K -010-24/2016 z dnia 30 marca 2016 r. Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego w sprawie wprowadzenia zasad dotyczących udostępniania turystycznego Drawieńskiego Parku Narodowego

Wersja z dnia: 07.07.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie NR K-010-16/2016 z dnia 22 lutego 2016 r. Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego w sprawie w sprawie ustalenia cen detalicznych sprzedaży drewna w Drawieńskim Parku Narodowym.

Wersja z dnia: 09.06.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie NR K-010-11/2015- z dnia 3 lutego 2015 r. Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego w sprawie logo Drawieńskiego Parku Narodowego

Wersja z dnia: 26.05.2015
Powód wprowadzenia zmian: Dodano zarządzenie i wprowadzono zmiany literowe w poprzednich zarządzeniach

Wersja z dnia: 31.03.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarzązenie NR K- 010-132/2015 z dnia 20 maja 2015 r. Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego w sprawie zmiany terminu udostępnienia rzeki Drawy

Wersja z dnia: 31.03.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarzązenie NR K- 010-14/2015 z dnia 20 marca 2015r. Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego w sprawie wprowadzenia zasad dotyczących udostępnienia wód DPN do amatorskiego połowu ryb oraz opłat za amatorski połów ryb w wybranych wodach Drawieńskiego Parku Narodowego- korekta stylistyczna

Wersja z dnia: 27.02.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarzązenie NR K- 010-14/2015 z dnia 20 marca 2015r. Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego w sprawie wprowadzenia zasad dotyczących udostępnienia wód DPN do amatorskiego połowu ryb oraz opłat za amatorski połów ryb w wybranych wodach Drawieńskiego Parku Narodowego

Wersja z dnia: 05.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie NR K -010-83/2014 korekta stylistyczna

Wersja z dnia: 02.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie NR K -010-83/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego w sprawie wprowadzenia zasad dotyczących udostępniania turystycznego Drawieńskiego Parku Narodowego- korekta

Wersja z dnia: 01.08.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie NR K -010-83/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego w sprawie wprowadzenia zasad dotyczących udostępniania turystycznego Drawieńskiego Parku Narodowego

Wersja z dnia: 01.08.2014
Powód wprowadzenia zmian: poprawka stylistyczna

Wersja z dnia: 01.08.2014
Powód wprowadzenia zmian: poprawka stylistyczna

Wersja z dnia: 01.08.2014
Powód wprowadzenia zmian: poprawka stylistyczna

Wersja z dnia: 01.07.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie NR K -010-63/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego w sprawie wprowadzenia zasad dotyczących udostępniania turystycznego Drawieńskiego Parku Narodowego

Wersja z dnia: 23.06.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie NR K-010- 60/2014 z dnia 30.06.2014 r. Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego w sprawie: wprowadzenia regulaminu i cennika fotografowania i filmowania w celach zarobkowych na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego.

Wersja z dnia: 02.06.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie NR K -010-58/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego w sprawie zmiany terminu udostępnienia rzeki Drawy do amatorskiego połowu ryb.

Wersja z dnia: 29.04.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie NR K -010-51/2014 z dnia 28 maja 2013 r. Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego w sprawie zmiany terminu udostępnienia rzeki Drawy.

Wersja z dnia: 29.04.2014
Powód wprowadzenia zmian: korekta stylistyczna

Wersja z dnia: 29.04.2014
Powód wprowadzenia zmian: korekta estetyczna

Wersja z dnia: 25.02.2014
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie nowego zarządzenie

Wersja z dnia: 31.12.2013
Powód wprowadzenia zmian: Publikacja zarządzenia NR K-010-16/2014

Wersja z dnia: 23.10.2013
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie NR K-010-97/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego w sprawie w sprawie udostępnienia wód Parku do amatorskiego połowu ryb w roku 2014

Wersja z dnia: 18.06.2013
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie NR K-010-73/2013 z dnia 21.10.2013 r. Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu i cennika fotografowania i filmowania w celach zarobkowych na terenie Drawieńskiego

Wersja z dnia: 12.06.2013
Powód wprowadzenia zmian: Publikacja zarządzenia NR K -010-50/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego w sprawie zmiany terminu udostępnienia rzeki Drawy do amatorskiego połowu ryb.

Wersja z dnia: 06.05.2013
Powód wprowadzenia zmian: Publikacja zarzadzenia NR K -010-42/2013 z dnia 6 maja 2013 r. Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego w sprawie zmiany terminu udostępnienia rzeki Drawy

Wersja z dnia: 30.04.2013
Powód wprowadzenia zmian: poprawa stylistyczna treści zarządzenia

Wersja z dnia: 02.07.2012
Powód wprowadzenia zmian: Publikacja: Zarządzenie NR K -010-39/2013

Wersja z dnia: 06.04.2012
Powód wprowadzenia zmian: Publikacja Zarządzenie NR K -0100-49/2012

Wersja z dnia: 04.04.2012
Powód wprowadzenia zmian: Publikacja: Zarządzenie NR 0100- 18/2012, Zarządzenie NR 0100- 19/2012, Zarządzenie NR 0100- 20/2012, Zarządzenie NR 0100- 21/2012

Wersja z dnia: 03.04.2012
Powód wprowadzenia zmian: Korekta zarządzenia NR K -0100-10/2012

Wersja z dnia: 03.04.2012
Powód wprowadzenia zmian: Publikacja zarządzenia NR K-0100-14/2012

Wersja z dnia: 14.03.2012
Powód wprowadzenia zmian: Publikacja Zarządzenia NR K-0100-10/2012

Wersja z dnia: 14.03.2012
Powód wprowadzenia zmian: opublikowanie: Zarządzenie NR K-0100-12/2012/ korekta

Wersja z dnia: 14.03.2012
Powód wprowadzenia zmian: Opublikowanie: ZARZĄDZENIE NR K-0100-4/2012

Wersja z dnia: 14.03.2012
Powód wprowadzenia zmian: Opublikowanie: Zarządzenie NR K-0100-12/2012/ korekta

Wersja z dnia: 03.01.2012
Powód wprowadzenia zmian: opublikowanie: Zarządzenie NR K-0100-12/2012

Wersja z dnia: 03.01.2012
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana nazwy w menu głównym

Wersja z dnia: 03.01.2012
Powód wprowadzenia zmian: Publikacja Zarządzenia NR K-0100- 88/2011, nr K-0100-87/2011