BIP Logo

Biuletyn Informacji Publicznej Drawieński Park Narodowy

Wersje archiwalne: rok 2013-2014

Wersja z dnia: 28.12.2012
Powód wprowadzenia zmian: Publikacja: Zarzązenie Ministra Środowiska z dnia 19 marca 2013 zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Drawieńskiego Parku Narodowego wraz z uzasadnieniem

Wersja z dnia: 28.12.2012
Powód wprowadzenia zmian: korekta wizualna