BIP Logo

Biuletyn Informacji Publicznej Drawieński Park Narodowy

Wersje archiwalne: Ogłoszenia

Wersja z dnia: 17.11.2023
Powód wprowadzenia zmian: poprawka stylistyczna

Wersja z dnia: 06.11.2023
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: "Zakup 5 kompletów urządzeń mobilnych wraz z akcesoriami i oprogramowaniem" (wzór umowy, formularz oferty cenowej) - PDF

Wersja z dnia: 21.09.2023
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Zakup 5 kompletów urządzeń mobilnych wraz z akcesoriami i oprogramowaniem" (wzór umowy, formularz oferty cenowej) - PDF data dodania: 06.11.2023

Wersja z dnia: 25.08.2023
Powód wprowadzenia zmian: Sprzedaż biomasy z siana w balotach - PDF

Wersja z dnia: 18.08.2023
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pn.: "Sprzedaż biomasy z siana w balotach" - PDF

Wersja z dnia: 06.07.2023
Powód wprowadzenia zmian: Sprzedaż biomasy z siana w balotach - PDF

Wersja z dnia: 27.06.2023
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pn.: "Zakup 20 sztuk tablic informacyjnych o nazwie parku narodowego" - PDF

Wersja z dnia: 15.06.2023
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Zakup 20 sztuk tablic informacyjnych o nazwie parku narodowego"

Wersja z dnia: 15.06.2023
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: "Świadczenie usług w zakresie udostępniania i obsługi toalet na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego"

Wersja z dnia: 14.06.2023
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: "Świadczenie usług w zakresie udostępniania i obsługi toalet na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego"

Wersja z dnia: 05.06.2023
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: "Zakup sprzętu technicznego stosowanego w leśnictwie w 2023 roku"

Wersja z dnia: 05.06.2023
Powód wprowadzenia zmian: Załacznik nr 1

Wersja z dnia: 31.05.2023
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych- PDF

Wersja z dnia: 30.05.2023
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Świadczenie usług w zakresie udostępniania i obsługi toalet na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF data dodania: 31.05.2023

Wersja z dnia: 18.05.2023
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Zakup sprzętu technicznego stosowanego w leśnictwie w 2023 roku"- PDF data dodania: 30.05.2023

Wersja z dnia: 14.04.2023
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych- PDF data dodania: 18.05.2023

Wersja z dnia: 14.04.2023
Powód wprowadzenia zmian: data zakończenia: 14.04.2023

Wersja z dnia: 14.04.2023
Powód wprowadzenia zmian: data zakończenia: 14.04.2023

Wersja z dnia: 05.04.2023
Powód wprowadzenia zmian: data zakończenia: 05.04.2023

Wersja z dnia: 04.04.2023
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- „Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych”- PDF

Wersja z dnia: 30.03.2023
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia oferty na zakup narybku pstrąga potokowego - PDF

Wersja z dnia: 30.03.2023
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów pisemny nieograniczony

Wersja z dnia: 27.03.2023
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów licytacja- PDF

Wersja z dnia: 18.01.2023
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych”- PDF data dodania: 27.03.2023

Wersja z dnia: 10.01.2023
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:„Przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w obiektach budowlanych w zarządzie DPN”.

Wersja z dnia: 15.12.2022
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pt.:„Przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w obiektach budowlanych w zarządzie DPN”. - PDF

Wersja z dnia: 15.12.2022
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:„Dostawa umundurowania wraz z przedmiotami uzupełniającymi mundury oraz odzieży i obuwia BHP specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej, środków czystości i odzieży BHP biurowej dla pracowników Drawieńskiego Parku Narodowego na 2023 r..”

Wersja z dnia: 14.12.2022
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: " Wywóz nieczystości stałych z miejsc w zarządzie DPN na terenie Gminy Dobiegniew w 2023 r." - PDF

Wersja z dnia: 06.12.2022
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:" Wybór punktu skupu dziczyzny"

Wersja z dnia: 02.12.2022
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "„Dostawa umundurowania wraz z przedmiotami uzupełniającymi mundury oraz odzieży i obuwia BHP specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej, środków czystości i odzieży BHP biurowej dla pracowników Drawieńskiego Parku Narodowego na 2023 r..”

Wersja z dnia: 30.11.2022
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: „Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz akcesoriami”-PDF

Wersja z dnia: 30.11.2022
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: " Wybór punktu skupu dziczyzny" - PDF

Wersja z dnia: 30.11.2022
Powód wprowadzenia zmian: data

Wersja z dnia: 25.11.2022
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:: "Zakup siatki ogrodzeniowej leśnej 200/17/30 L w ilości 3900 mb wraz z osprzętem"

Wersja z dnia: 23.11.2022
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana opisu przedmiotu zamówienia- „Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz akcesoriami”.

Wersja z dnia: 22.11.2022
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pt.: „Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz akcesoriami”. (formularz oferty cenowej, wzór umowy)- PDF data dodania: 23.11.2022

Wersja z dnia: 25.10.2022
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pt.: Zakup siatki ogrodzeniowej leśnej 200/17/30 L w ilości 3900 mb wraz z osprzętem ( formularz oferty cenowej, wzór umowy)- PDF data dodania: 22.11.2022

Wersja z dnia: 14.10.2022
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:" Zakup wraz z dostawą fotopułapek"

Wersja z dnia: 14.10.2022
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: " Zakup wraz z dostawą fotopułapek"

Wersja z dnia: 11.10.2022
Powód wprowadzenia zmian: data zakończenia: 10.10.2022

Wersja z dnia: 03.10.2022
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:"Sprzedaż biomasy z siana w balotach"

Wersja z dnia: 14.09.2022
Powód wprowadzenia zmian: Sprzedaż biomasy z siana w balotach- PDF

Wersja z dnia: 10.08.2022
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Zakup sprzętu technicznego stosowanego w leśnictwie w 2022 roku"

Wersja z dnia: 04.08.2022
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: "Zakup siatki ogrodzeniowej leśnej 200/17/30 w ilości 800mb"- PDF

Wersja z dnia: 03.08.2022
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: "Zakup kosy spalinowej Sthil FS 131, kosiarki Sthil RTM 545T, pilarki Sthil MT 251"- PDF

Wersja z dnia: 24.06.2022
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: "Zakup siatki ogrodzeniowej leśnej 200/17/30 w ilości 800mb"- PDF

Wersja z dnia: 15.06.2022
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyniku postępowania na zadanie pn.: "Zakup i dostawa mieszanki kruszonej do naprawy dróg w Drawieńskim Parku Narodowym"- PDF

Wersja z dnia: 14.06.2022
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadnie pn.: "Zakup i dostawa mieszanki kruszonej do naprawy dróg w Drawieńskim Parku Narodowym"- PDF data dodania: 15.06.2022

Wersja z dnia: 14.06.2022
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyniku postępowania na zadanie pt.:„"Świadczenie usług w zakresie udostępniania i obsługi toalet na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF

Wersja z dnia: 14.06.2022
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyniku postępowania na zadanie pt.:„Monitoring zatoczka łamliwego (Anisus vorticulus) w DPN w 2022 r."

Wersja z dnia: 02.06.2022
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyniku postępowania na zadanie pt.:„Monitoring zatoczka łamliwego (Anisus vorticulus) w DPN w 2022 r."- PDF

Wersja z dnia: 02.06.2022
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: "Monitoring zatoczka łamliwego (Anisus vorticulus) w DPN w 2022 r."- PDF data dodania: 02.06.2022

Wersja z dnia: 28.03.2022
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Świadczenie usług w zakresie udostępniania i obsługi toalet na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF data dodania: 02.06.2022

Wersja z dnia: 18.03.2022
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyniku postępowania na zadanie pt.:

Wersja z dnia: 05.01.2022
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych”- PDF data dodania: 18.03.2022

Wersja z dnia: 31.12.2021
Powód wprowadzenia zmian: data zakończenia

Wersja z dnia: 22.12.2021
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyniku postępowania na zadanie pt.: „ Wywóz nieczystości stałych z miejsc w zarządzie DPN na terenie Gminy Dobiegniew w 2022 r.”

Wersja z dnia: 22.12.2021
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „ Wywóz nieczystości stałych z miejsc w zarządzie DPN na terenie Gminy Dobiegniew w 2022 r.”- PDF

Wersja z dnia: 22.12.2021
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyniku postępowania na zadanie pt.: „Dostawa umundurowania wraz z przedmiotami uzupełniającymi mundury oraz odzieży i obuwia BHP specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej, środków czystości i odzieży BHP biurowej dla pracowników Drawieńskiego Parku Narodowego na 2022 r..”

Wersja z dnia: 21.12.2021
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 15.12.2021
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym za sprzedaż surowca drzewnego- PDF data dodania: 21.12.2021

Wersja z dnia: 06.12.2021
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych- PDF data dodania: 15.12.2021 r.

Wersja z dnia: 06.12.2021
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyniku postępowania na zadanie pt.: "Zakup zdjęć przyrodniczych"- PDF Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pt.: "Zakup zdjęć przyrodniczych"- PDF data dodania: 24.11.2021 data zakończenia: 06.12.2021

Wersja z dnia: 01.12.2021
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych- PDF Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych- PDF data dodania: 15.11.2021 r. data zakończenia: 06.12.2021 r.

Wersja z dnia: 24.11.2021
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Dostawa umundurowania wraz z przedmiotami uzupełniającymi mundury oraz odzieży i obuwia BHP specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej, środków czystości i odzieży BHP biurowej dla pracowników Drawieńskiego Parku Narodowego na 2022

Wersja z dnia: 15.11.2021
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pt.: "Zakup zdjęć przyrodniczych"- PDF data dodania: 24.11.2021

Wersja z dnia: 03.11.2021
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych

Wersja z dnia: 26.10.2021
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- PDF

Wersja z dnia: 20.10.2021
Powód wprowadzenia zmian: Sprzedaż biomasy z siana w balotach- PDF wzór umowy- PDF formularz nabywcy- PDF data dodania: 26.10.2021 r.

Wersja z dnia: 20.10.2021
Powód wprowadzenia zmian: anulowanie dokumentu

Wersja z dnia: 12.10.2021
Powód wprowadzenia zmian: Sprzedaż biomasy z siana w balotach- PDF data dodania: 20.10.2021 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- PDF Sprzedaż biomasy z siana w balotach- PDF data dodania: 12.10.2021 r. data zakończenia: 20.10.2021 r.

Wersja z dnia: 12.10.2021
Powód wprowadzenia zmian: Sprzedaż biomasy z siana w balotach- PDF data dodania: 12.10.2021 r Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- PDF Sprzedaż biomasy z siana w balotach- PDF data dodania: 05.10.2021 r. data zakończenia: 12.10.2021 r.

Wersja z dnia: 05.10.2021
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych

Wersja z dnia: 05.10.2021
Powód wprowadzenia zmian: Sprzedaż biomasy z siana w balotach- PDF data dodania: 05.10.2021 r.

Wersja z dnia: 27.09.2021
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- PDF Sprzedaż biomasy z siana w balotach- PDF data dodania: 27.09.2021 r. data zakończenia: 05.10.2021 r.

Wersja z dnia: 27.09.2021
Powód wprowadzenia zmian: Sprzedaż biomasy z siana w balotach- PDF data dodania: 27.09.2021 r.

Wersja z dnia: 22.09.2021
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- "Sprzedaż biomasy z siana w balotach" PDF Sprzedaż biomasy z siana w balotach- PDF data dodania: 20.09.2021 r. data zakończenia: 27.09.2021

Wersja z dnia: 22.09.2021
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych- PDF data dodania: 22.09.2021

Wersja z dnia: 20.09.2021
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- PDF

Wersja z dnia: 10.09.2021
Powód wprowadzenia zmian: Sprzedaż biomasy z siana w balotach- PDF data dodania: 20.09.2021 r.

Wersja z dnia: 06.09.2021
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyniku postępowania na zadanie pt.: "Zakup zdjęć przyrodniczych"- PDF

Wersja z dnia: 02.09.2021
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -"Zakup wraz z dostawą do siedziby Drawieńskiego Parku Narodowego panel akustycznych wraz z klejem do ich montażu"

Wersja z dnia: 30.08.2021
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Zakup i dostawa mieszanki kruszonej do naprawy dróg w Drawieńskim Parku Narodowym"- PDF data zakończenia: 02.09.2021

Wersja z dnia: 25.08.2021
Powód wprowadzenia zmian: Sprzedaż biomasy z siana w balotach- PDF data dodania: 30.08.2021 r.

Wersja z dnia: 25.08.2021
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pt.: "Zakup zdjęć przyrodniczych"

Wersja z dnia: 25.08.2021
Powód wprowadzenia zmian: poprawka stylistyczna

Wersja z dnia: 23.08.2021
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pt.: "zakup wraz z dostawą do siedziby Drawieńskiego Parku Narodowego panel akustycznych wraz z klejem do ich montażu"- PDF data dodania: 25.08.2021

Wersja z dnia: 26.07.2021
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadnie pn.: "Zakup i dostawa mieszanki kruszonej do naprawy dróg w Drawieńskim Parku Narodowym"- PDF data dodania: 23.08.2021

Wersja z dnia: 26.07.2021
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyniku postępowania "Zakup sprzętu technicznego stosowanego w leśnictwie w 2021 roku"

Wersja z dnia: 14.07.2021
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyniku postępowania "Słupki dębowe do grodzenia upraw"- PDF

Wersja z dnia: 13.07.2021
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Zakup sprzętu technicznego stosowanego w leśnictwi w 2021 roku"

Wersja z dnia: 22.06.2021
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Słupki dębowe do grodzenia upraw"- PDF data dodania: 12.07.2021

Wersja z dnia: 18.06.2021
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Świadczenie usług w zakresie udostępniania i obsługi toalet na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego"

Wersja z dnia: 09.06.2021
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- „Zakup wraz z dostawą fotopułapek”

Wersja z dnia: 07.06.2021
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Świadczenie usług w zakresie udostępniania i obsługi toalet na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF

Wersja z dnia: 04.03.2021
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Zakup wraz z dostawą fotopułapek”

Wersja z dnia: 23.02.2021
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- "Wykonanie obsługi technicznej, napraw i konserwacji pojazdów samochodowych Drawieńskiego Parku Narodowego w Drawnie"

Wersja z dnia: 19.02.2021
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. "Wykonanie obsługi technicznej, napraw i konserwacji pojazdów samochodowych Drawieńskiego Parku Narodowego w Drawnie"

Wersja z dnia: 11.02.2021
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- " Monitoring ptaków w Drawieńskim Parku Narodowym" - PDF

Wersja z dnia: 11.01.2021
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: " Monitoring ptaków w Drawieńskim Parku Narodowym"

Wersja z dnia: 16.12.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:- "Wybór punktu skupu dziczyzny" - PDF

Wersja z dnia: 11.12.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Wybór punktu skupu dziczyzny"

Wersja z dnia: 02.12.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- PDF

Wersja z dnia: 01.12.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- PDF Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Zakup zdjęć dokumentujących przyrodę DPN"- PDF data dodania: 23.11.2020 r. data zakończenia:02.12.2020 r.

Wersja z dnia: 25.11.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Dostawa umundurowania wraz z przedmiotami uzupełniającymi mundury oraz odzieży i obuwia BHP specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej, środków czystości i odzieży BHP biurowej dla pracowników Drawieńskiego Parku Narodowego na 2021 r..”

Wersja z dnia: 23.11.2020
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - PDF Ogłoszenie o sprzedaży biomasy w balotach 150x120 - PDF data dodania: 18.11.2020 r. data zakończenia: 25.11.2020 r.

Wersja z dnia: 23.11.2020
Powód wprowadzenia zmian: poprawka stylistyczna

Wersja z dnia: 18.11.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Zakup zdjęć dokumentujących przyrodę DPN"- PDF data dodania: 12.11.2020 r. Zawiadomienie- PDF Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Zakup zdjęć dokumentujących przyrodę DPN"- PDF data dodania: 12.11.2020 r. data zakończenia: 23.11.2020 r.

Wersja z dnia: 18.11.2020
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o sprzedaży biomasy w balotach 150x120 - PDF data dodania: 18.11.2020 r.

Wersja z dnia: 12.11.2020
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - PDF biomasa

Wersja z dnia: 10.11.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Zakup zdjęć dokumentujących przyrodę DPN"- PDF data dodania: 12.11.2020 r.

Wersja z dnia: 10.11.2020
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o sprzedaży biomasy w balotach 150x120 - PDF

Wersja z dnia: 30.10.2020
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o sprzedaży biomasy w balotach 150x120

Wersja z dnia: 30.10.2020
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o sprzedaży biomasy w balotach 150x120 - PDF

Wersja z dnia: 21.10.2020
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty

Wersja z dnia: 21.10.2020
Powód wprowadzenia zmian: informacja RODO

Wersja z dnia: 21.10.2020
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wersja z dnia: 13.10.2020
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o sprzedaży biomasy w balotach 150x120

Wersja z dnia: 13.10.2020
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o sprzedaży biomasy w balotach 150x120 - PDF

Wersja z dnia: 08.10.2020
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty - PDF

Wersja z dnia: 08.10.2020
Powód wprowadzenia zmian: /userfiles/file/Og%C5%82oszenia/Zakup%20odczynnik%C3%B3w/2020/og%C5%82oszenie%2008_10_2020.pdf

Wersja z dnia: 01.10.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Zakup odczynników do badania wody”- PDF data dodania: 08.10.2020

Wersja z dnia: 01.10.2020
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o sprzedaży biomasy w balotach 150x120- PDF

Wersja z dnia: 22.09.2020
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty- PDF

Wersja z dnia: 22.09.2020
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o sprzedaży biomasy w balotach 150x120

Wersja z dnia: 10.09.2020
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty- PDF

Wersja z dnia: 10.09.2020
Powód wprowadzenia zmian: data zakończenia: 01.09.2020 r.

Wersja z dnia: 01.09.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: "Zakup ryb złowionych w ramach połowów regulacyjnych w wodach DPN

Wersja z dnia: 01.09.2020
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o sprzedaży biomasy w balotach 120x120

Wersja z dnia: 25.08.2020
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty- PDF

Wersja z dnia: 25.08.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Zakup ryb złowionych w ramach połowów regulacyjnych w wodach DPN- PDF data dodania- 25.08.2020

Wersja z dnia: 14.08.2020
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o sprzedaży biomasy w balotach- PDF data dodania: 25.08.2020 r.

Wersja z dnia: 15.07.2020
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o sprzedaży biomasy w balotach

Wersja z dnia: 07.07.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Wykonanie planu remediacji na terenie działek nr 303/3 i 303/4 obręb 0006 Miasto Drawno wraz z uzyskaniem Decyzji zatwierdzającej plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie”- PDF

Wersja z dnia: 01.07.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana terminu wykonania zadania- Wykonanie planu remediacji na terenie działek nr 303/3 i 303/4 obręb 0006 Miasto Drawno wraz z uzyskaniem Decyzji zatwierdzającej plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie”- PDF

Wersja z dnia: 15.06.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn. „Wykonanie planu remediacji na terenie działek nr 303/3 i 303/4 obręb 0006 Miasto Drawno wraz z uzyskaniem Decyzji zatwierdzającej plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie”- PDF

Wersja z dnia: 02.06.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: "Świadczenie usług w zakresie udostępniania i obsługi toalet na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF

Wersja z dnia: 02.06.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Świadczenie usług w zakresie udostępniania i obsługi toalet na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego"

Wersja z dnia: 29.04.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Świadczenie usług w zakresie udostępniania i obsługi toalet na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF

Wersja z dnia: 22.04.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych”

Wersja z dnia: 04.03.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych”

Wersja z dnia: 25.02.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Zakup odczynników do badania wody”- PDF

Wersja z dnia: 25.02.2020
Powód wprowadzenia zmian: omyłka pisarska

Wersja z dnia: 03.02.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Zakup odczynników do badania wody”- PDF

Wersja z dnia: 31.01.2020
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: „Usługi konserwatorskie na drzewach.”- PDF

Wersja z dnia: 22.01.2020
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o sprzedaży w trybie aukcji wycofanych z użytkowania składników rzeczowych majątku ruchomego

Wersja z dnia: 20.01.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Usługi konserwatorskie na drzewach.”- PDF

Wersja z dnia: 08.01.2020
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Dostawa umundurowania wraz z przedmiotami uzupełniającymi mundury oraz odzieży BHP dla pracowników Drawieńskiego Parku Narodowego na 2020 r.”- PDF

Wersja z dnia: 18.10.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Dostawa umundurowania wraz z przedmiotami uzupełniającymi mundury oraz odzieży BHP dla pracowników Drawieńskiego Parku Narodowego na 2020 r.”

Wersja z dnia: 17.10.2019
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Projekt, druk i dostawa do siedziby DPN kalendarzy ściennych na 2020 r."- PDF

Wersja z dnia: 16.10.2019
Powód wprowadzenia zmian: lioterówka

Wersja z dnia: 16.10.2019
Powód wprowadzenia zmian: data zakończenia: 16.10.2019

Wersja z dnia: 16.10.2019
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zakup odczynników do badania wody"

Wersja z dnia: 10.10.2019
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zakup odczynników do badania wody"

Wersja z dnia: 07.10.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Projekt, druk i dostawa do siedziby DPN kalendarzy ściennych na 2020 r."

Wersja z dnia: 01.10.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Zakup odczynników do badania wody"- PDF data dodania: 07.10.2019

Wersja z dnia: 26.09.2019
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych- PDF

Wersja z dnia: 13.09.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana do ogłoszenia na dzierżawę nieruchomości gruntowych- licytacja- PDF

Wersja z dnia: 26.08.2019
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych- licytacja (regulamin, zasady gospodarowania na gruntach)

Wersja z dnia: 26.08.2019
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- sprzedaży biomasy w balotach- PDF omyłkowo wpisano złą kwotę z oferty.

Wersja z dnia: 19.08.2019
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaży biomasy w balotach- PDF

Wersja z dnia: 14.08.2019
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zakup z dostawą mieszanki kruszonej do naprawy dróg w Drawieńskim Parku Narodowym" - PDF

Wersja z dnia: 13.08.2019
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o sprzedaży biomasy w balotach- PDF data dodania: 14.08.2019

Wersja z dnia: 31.07.2019
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zakup i montaż toalet leśnych w miejscach udostępnionych w DPN" - PDF

Wersja z dnia: 31.07.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o unieważnieniu zadania na "Usunięcie usterek pokontrolnych w budynku Ostrowite 2" - PDF

Wersja z dnia: 30.07.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o unieważnieniu zadania na "Usunięcie usterek pokontrolnych w budynku Ostrowite 2" - PDF

Wersja z dnia: 30.07.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Zakup z dostawą mieszanki kruszonej do naprawy dróg w Drawieńskim Parku Narodowym" - PDF

Wersja z dnia: 30.07.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Zakup i montaż toalet leśnych w miejscach udostępnionych w DPN" - PDF

Wersja z dnia: 29.07.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o zmianie wykonawcy na "Ocena zagrożeń ze strony drzew potencjalnie zagrażających dla osób przebywających na rzece Drawie"

Wersja z dnia: 29.07.2019
Powód wprowadzenia zmian: data zakończenia 29.07.2019

Wersja z dnia: 23.07.2019
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Usługi weterynaryjne" - PDF

Wersja z dnia: 22.07.2019
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zakup mikroskopów" - PDF

Wersja z dnia: 18.07.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Usunięcie usterek pokontrolnych w budynku Ostrowite" - PDF

Wersja z dnia: 17.07.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Usługi weterynaryjne" - PDF data dodania: 18.07.2019

Wersja z dnia: 17.07.2019
Powód wprowadzenia zmian: data dodania: 12.07.2019

Wersja z dnia: 12.07.2019
Powód wprowadzenia zmian: Odpowiedź na zapytanie - PDF

Wersja z dnia: 12.07.2019
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zakup zdjęć dokumentujących przyrodę DPN"

Wersja z dnia: 10.07.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Zakup mikroskopów"

Wersja z dnia: 10.07.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodano unieważnienie

Wersja z dnia: 04.07.2019
Powód wprowadzenia zmian: Unieważnienie

Wersja z dnia: 02.07.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Zakup zdjęć dokumentujących przyrodę DPN"- PDF data dodania: 04.07.2019

Wersja z dnia: 02.07.2019
Powód wprowadzenia zmian: Odpowiedź na zapytanie - PDF

Wersja z dnia: 28.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Ocena zagrożeń ze strony drzew potencjalnie zagrażających dla osób przebywających na rzece Drawie"

Wersja z dnia: 27.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: dodano ogłoszenie

Wersja z dnia: 24.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o unieważnieniu zaproszenia do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Zakup mikroskopów"

Wersja z dnia: 19.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie "Zakup ryb złowionych w ramach połowów regulacyjnych i kontrolnych w wodach DPN- PDF

Wersja z dnia: 19.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zakup lornetek" - PDF poprawiono znak sprawy

Wersja z dnia: 19.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zakup zestawów do badania wody" - PDF poprawiono znak sprawy

Wersja z dnia: 19.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zakup zestawów do badania wody" - PDF

Wersja z dnia: 19.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zakup lornetek"

Wersja z dnia: 19.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: poprawka stylistyczna

Wersja z dnia: 19.06.2019
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 14.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Ocena zagrożeń ze strony drzew potencjalnie zagrażających dla osób przebywających ma rzece Drawie (wzór umowy, formularz propozycji cenowej, protokół odbioru) - PDF data dodania: 19.06.2019

Wersja z dnia: 10.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: Odpowiedź na zapytanie - PDF

Wersja z dnia: 05.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana do zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Zakup mikroskopów"- PDF

Wersja z dnia: 05.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: dodano ogłoszenie

Wersja z dnia: 05.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: dodano ogłoszenie

Wersja z dnia: 04.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: dodano ogłoszenie

Wersja z dnia: 28.05.2019
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Świadczenie usług w zakresie udostępniania i obsługi toalet na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF

Wersja z dnia: 23.05.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Zakup ryb złowionych w ramach połowów regulacyjnych i kontrolnych w wodach DPN- PDF data dodania- 28.05.2019

Wersja z dnia: 23.04.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Świadczenie usług w zakresie udostępniania i obsługi toalet na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego"

Wersja z dnia: 16.04.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wersja z dnia: 16.04.2019
Powód wprowadzenia zmian: data zakończenia : 15.04.2019

Wersja z dnia: 16.04.2019
Powód wprowadzenia zmian: Monitoring Pospolitych Ptaków Legowych

Wersja z dnia: 15.04.2019
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o sprzedaży drewna S2a - PDF

Wersja z dnia: 09.04.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyniku przetargu-sprzedaży drewna S2a igl., S3+M1 -PDF

Wersja z dnia: 09.04.2019
Powód wprowadzenia zmian: poprawka stylistyczna

Wersja z dnia: 04.04.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: " Monitoring Pozpolitych Ptaków Legowych" - PDF data dodania: 09.04.2019

Wersja z dnia: 13.03.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodano ogłoszenie

Wersja z dnia: 12.03.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: " Ocena zdrowotności drzew"

Wersja z dnia: 12.03.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Tabliczki do numerowania urządzeń łowieckich" - PDF

Wersja z dnia: 06.03.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Dostawa umundurowania wraz z przedmiotami uzupełniającymi mundury oraz odzieży BHP dla pracowników Drawieńskiego Parku Narodowego na 2019 r.” poprawione- PDF

Wersja z dnia: 05.03.2019
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż surowca drzewnego w DPN- PDF Ogłoszenie o sprzedaży drewna w 2019 r. - PDF data dodania: 18.02.2019 data zakończenia: 06.03.2019

Wersja z dnia: 04.03.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: " Ocena zdrowotności drzew" - PDF

Wersja z dnia: 04.03.2019
Powód wprowadzenia zmian: Wykonanie obsługi technicznej, napraw i konserwacji pojazdów samochodowych Drawieńskiego Parku Narodowego w Drawnie" - PDF

Wersja z dnia: 22.02.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Tabliczki do numerowania urządzeń łowieckich" - PDF data dodania: 04.03.2019

Wersja z dnia: 18.02.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Dostawa umundurowania wraz z przedmiotami uzupełniającymi mundury oraz odzieży BHP dla pracowników Drawieńskiego Parku Narodowego na 2019 r.”- PDF

Wersja z dnia: 14.02.2019
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o sprzedaży drewna w 2019 r. - PDF data dodania: 18.02.2019

Wersja z dnia: 13.02.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Dostawa umundurowania wraz z przedmiotami uzupełniającymi mundury oraz odzieży BHP dla pracowników Drawieńskiego Parku Narodowego na 2019 r.”- PDF

Wersja z dnia: 23.01.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. "Wykonanie obsługi technicznej, napraw i konserwacji pojazdów samochodowych Drawieńskiego Parku Narodowego w Drawnie" - PDF

Wersja z dnia: 23.01.2019
Powód wprowadzenia zmian: " Zakup foto-pułapki dla Drawieńskiego Parku Narodowego" - PDF

Wersja z dnia: 23.01.2019
Powód wprowadzenia zmian: " Zakup termowizora dla Drawieńskiego Parku Narodowego" - PDF

Wersja z dnia: 23.01.2019
Powód wprowadzenia zmian: " Zakup gogli noktowizyjnych dla Drawieńskiego Parku Narodowego" - PDF

Wersja z dnia: 23.01.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: " Zakup latarek i latarek czołowych dla Drawieńskiego Parku Narodowego" - PDF

Wersja z dnia: 23.01.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Zakup pilarki spalinowej dla Drawieńskiego Parku Narodowego" - PDF

Wersja z dnia: 10.01.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Zakup Urządzenia Mobilnego GPS/GSM dla Drawieńskiego Parku Narodowego" - PDF

Wersja z dnia: 10.01.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:" Zakup foto-pułapki dla Drawieńskiego Parku Narodowego"

Wersja z dnia: 10.01.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:" Zakup foto-pułapki dla Drawieńskiego Parku Narodowego"

Wersja z dnia: 10.01.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:" Zakup termowizora dla Drawieńskiego Parku Narodowego"

Wersja z dnia: 10.01.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:" Zakup gogli noktowizyjnych dla Drawieńskiego Parku Narodowego"

Wersja z dnia: 10.01.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:" Zakup latarek i latarek czołowych dla Drawieńskiego Parku Narodowego"

Wersja z dnia: 10.01.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:"Zakup pilarki spalinowej dla Drawieńskiego Parku Narodowego" - PDF

Wersja z dnia: 10.01.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:"Zakup pilarki spalinowej dla Drawieńskiego Parku Narodowego" - PDF

Wersja z dnia: 09.01.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Zakup Urządzenia Mobilnego GPS/GSM dla Drawieńskiego Parku Narodowego" - PDF

Wersja z dnia: 09.01.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Wybór punktu skupu dziczyzny"

Wersja z dnia: 02.01.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Wybór punktu skupu dziczyzny"

Wersja z dnia: 19.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Wybór punktu skupu dziczyzny" (formularz oferty cenowej, wzór umowy)- PDF data dodania: 2.01.2019

Wersja z dnia: 17.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze oferty

Wersja z dnia: 16.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zakup 50 sztuk skrzynek lęgowych dla gągoła (Bucepchala clangula) wraz z dostawą"- PDF Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zakup 600 metrów bieżących liny polipropylenowej 14mm wraz z dostawą"- PDF

Wersja z dnia: 16.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Projekt, druk i dostawa do siedziby DPN kalendarzy ściennych na 2019 r."- PDF data zakończenia: 16.10.2018

Wersja z dnia: 16.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż surowca drzewnego w DPN- PDF Ogłoszenie o sprzedaży drewna - PDF data zakończenia: 16.10.2018

Wersja z dnia: 15.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zakup i instalacja toalet leśnych na miejscach biwakowania DPN" - PDF data zakończenia: 15.10.2018

Wersja z dnia: 10.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż surowca drzewnego w DPN- PDF Ogłoszenie o sprzedaży drewna - PDF data dodania: 21.09.2018 data zakończenia: 04.10.2018

Wersja z dnia: 10.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: "Remont budynku Leśniczówki Zacisze- Niemienica 2, O.O. Knieja"- PDF data dodania: 10.10.2018

Wersja z dnia: 09.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Zakup 600 metrów bieżących liny polipropylenowej 14mm wraz z dostawą"- PDF data dodania: 10.10.2018 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Zakup 50 sztuk skrzynek lęgowych dla gągołóa (Bucepchala clangula) wraz z dostawą"- PDF data dodania: 10.10.2018

Wersja z dnia: 05.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Projekt, druk i dostawa do siedziby DPN kalendarzy ściennych na 2019 r."- PDF data dodania: 09.10.2018

Wersja z dnia: 04.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Zakup i instalacja toalet leśnych na miejscach biwakowania DPN" - PDF data dodania: 05.10.2018

Wersja z dnia: 04.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie tablic informacyjnych na terenie DPN" - PDF

Wersja z dnia: 26.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż surowca drzewnego w DPN- PDF data zakończenia: 04.10.2018

Wersja z dnia: 25.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: dodano ogłoszenie

Wersja z dnia: 24.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: dodano ogłoszenie

Wersja z dnia: 21.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie schodów na pieszych szlakach turystycznych Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF

Wersja z dnia: 18.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: dodano ogłoszenie

Wersja z dnia: 10.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: dodano ogłoszenie

Wersja z dnia: 10.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Wykonanie schodów na pieszych szlakach turystycznych Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF data dodania: 10.09.2018

Wersja z dnia: 28.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- "Zakup i instalacja toalet leśnych na miejscach biwakowania DPN"- PDF

Wersja z dnia: 24.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: dodano odpowiedź na zapytanie nr 1

Wersja z dnia: 24.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- sprzedaży biomasy w balotach- PDF

Wersja z dnia: 20.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: dodano ogłoszenie

Wersja z dnia: 16.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: zawiadomienie o unieważnieniu

Wersja z dnia: 16.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: dodano ogłoszenie

Wersja z dnia: 14.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: dodano zaproszenie

Wersja z dnia: 13.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o sprzedaży biomasy w balotach- PDF data dodania: 14.08.2018

Wersja z dnia: 11.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę pn.: Monitoring wybranych gatunków ślimaków lądowych na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF

Wersja z dnia: 03.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zakup 1 szt. drzwi zewnętrznych aluminiowych, energooszczędnych dwuskrzydłowych z dostawą i montażem"- PDF

Wersja z dnia: 03.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana tytułu

Wersja z dnia: 03.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodano ogłoszenie

Wersja z dnia: 21.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na usługę pn.: "Monitoring wybranych gatunków ślimaków lądowych na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF data dodania: 03.07.2018

Wersja z dnia: 14.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Deski ryflowane jednostronnie sosnowe na pokłady pomostów Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF

Wersja z dnia: 12.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty a zadanie pn.: „Dostawa umundurowania wraz z przedmiotami uzupełniającymi mundury oraz odzieży BHP dla pracowników Drawieńskiego Parku Narodowego na 2018 r.”- PDF

Wersja z dnia: 11.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Deski ryflowane jednostronnie sosnowe na pokłady pomostów Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF data dodania: 12.06.2018

Wersja z dnia: 05.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Świadczenie usług w zakresie udostępniania i obsługi przenośnych toalet na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF data zakończenia: 11.06.2018

Wersja z dnia: 05.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Dostawa umundurowania wraz z przedmiotami uzupełniającymi mundury oraz odzieży BHP dla pracowników Drawieńskiego Parku Narodowego na 2018 r.”- PDF Załączniki: 1. Zarządzenie- PDF 2. Załącznik do zarządzenia- PDF

Wersja z dnia: 04.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pn.: "Zakup z dostawą mieszanki kruszonej do naprawy dróg" - PDF

Wersja z dnia: 04.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: dodano ogłoszenie

Wersja z dnia: 04.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: dodano datę

Wersja z dnia: 22.05.2018
Powód wprowadzenia zmian: Unieważniono postępowanie

Wersja z dnia: 07.05.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Świadczenie usług w zakresie udostępniania i obsługi przenośnych toalet na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF data dodania: 22.05.2018

Wersja z dnia: 27.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na świadczenie usług pn."Wykonanie i montaż drewnianych słupków na miejscu biwakowania Bogdanka" - PDF

Wersja z dnia: 26.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pn. "Wykonanie drenażu na Miejscu Biwakowania Sitnica" - PDF

Wersja z dnia: 24.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na świadczenie usług pn."Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych" - PDF data zakończenia: 26.04.2018

Wersja z dnia: 24.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usług pn. "Wykonanie i montaż drewnianych słupków na miejscu biwakowania Bogdanka" - PDF data dodania: 24.04.2018

Wersja z dnia: 19.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na świadczenie usług pn. "Wykonanie i montaż drewnianych słupków na miejscu biwakowania Bogdanka" - PDF data dodania: 29.03.2018 data zakończenia: 24.04.2018

Wersja z dnia: 19.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: poprawka stylistyczna

Wersja z dnia: 18.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na usługę pn. "Zakup wraz z dostawą mieszanki kruszonej do naprawy dróg" - PDF data dodania: 19.04.2018

Wersja z dnia: 18.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na usługę pn. "Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych" - PDF data dodania: 18.04.2018

Wersja z dnia: 12.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. "Wykonanie drenażu na Miejscu Biwakowania Sitnica" - PDF data dodania: 18.04.2018

Wersja z dnia: 29.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodano zawiadomienie

Wersja z dnia: 21.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: dodano ogłoszenie

Wersja z dnia: 14.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: dodano ogłoszenie

Wersja z dnia: 09.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: "Zakup spodniobutów neoprenowych" - PDF

Wersja z dnia: 09.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania- "Zakup tuszy wraz z dostawą" - P

Wersja z dnia: 07.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: "Dostawa i montaż 9 szt. okien z PCV" - PDF

Wersja z dnia: 06.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Zakup tuszy wraz z dostawą" - PDF data dodania: 07.03.2018

Wersja z dnia: 06.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodano ogłoszenie

Wersja z dnia: 05.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: Unieważnienie ogłoszenia

Wersja z dnia: 28.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie obsługi technicznej, napraw i konserwacji pojazdów samochodowych Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF

Wersja z dnia: 21.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zakup odczynników do badania wody"- PDF

Wersja z dnia: 21.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "zakup spodniobutów neoprenowych" - PDF data dodania: 21.02.2018

Wersja z dnia: 20.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Dostawa i montaż 9 szt. okien z PCV" - PDF data dodania: 21.02.2018

Wersja z dnia: 20.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup "Zakup odczynników do badania wody"- PDF data dodania: 20.02.2018

Wersja z dnia: 19.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pn.: "Transport drewna opałowego na terenie DPN"- PDF

Wersja z dnia: 19.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: dodano 1. Formularz oferty cenowej- PDF do ogłoszenia Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi pn.: "Wykonanie obsługi technicznej, napraw i konserwacji pojazdów samochodowych Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF

Wersja z dnia: 19.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi pn.: "Wykonanie obsługi technicznej, napraw i konserwacji pojazdów samochodowych Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF data dodania: 19.02.2018

Wersja z dnia: 19.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: zmiana w ogłoszeniu "Wykonanie obsługi technicznej, napraw i konserwacji pojazdów samochodowych Drawieńskiego Parku Narodowego"

Wersja z dnia: 19.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: poprawka stylityczna

Wersja z dnia: 13.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi pn.: "Wykonanie obsługi technicznej, napraw i konserwacji pojazdów samochodowych Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF data dodania: 17.02.2018

Wersja z dnia: 13.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: p[oprawka stylistyczna

Wersja z dnia: 05.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi pn.: "Transport drewna opałowego na terenie DPN"- PDF data dodania: 13.02.2018

Wersja z dnia: 19.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż surowca drzewnego w DPN- PDF data zakończenia: 1.02.2018

Wersja z dnia: 12.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż surowca drzewnego (ogłoszenie, wzór umowy, tabela przeliczników, regulamin, wzór oferty nabywcy)

Wersja z dnia: 04.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: "Zakup wędzonych ryb"- PDF Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: "Zakup paliwa"- PDF Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: "Usługi weterynaryjne"- PDF

Wersja z dnia: 21.12.2017
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "usługi weterynaryjne"- PDF Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Zakup paliwa"- PDF Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Zakup wędzonych ryb"- PDF data dodania: 04.01.2018

Wersja z dnia: 19.12.2017
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: "Pięcioletnia kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej w obiektach i budynkach znajdujących się w zarządzie Drawieńskiego Parku Narodowego" (załączniki: formularz oferty cenowej, wzór umowy, protokół zdawczo- odbiorczy, zestawienie obiektów)- PDF

Wersja z dnia: 13.12.2017
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: "Zakup dysków"- PDF

Wersja z dnia: 12.12.2017
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Pięcioletnia kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej w obiektach i budynkach znajdujących się w zarządzie Drawieńskiego Parku Narodowego" (załączniki: formularz oferty cenowej, wzór umowy, protokół zdawczo- odbiorczy, zestawienie obiektów)- PDF

Wersja z dnia: 11.12.2017
Powód wprowadzenia zmian: Unieważnienie zapytania ofertowego na zakup dysków oraz ponowne ogłoszenie zaproszenia do złożenia oferty na zakup dysków

Wersja z dnia: 21.11.2017
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Zakup dysków" (formularz oferty cenowej, wzór umowy, protokół odbioru)- PDF data dodania: 11.12.2017

Wersja z dnia: 14.11.2017
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- "Zakup, montaż i kontrolę rejestratorów typu TD-Diver i BaroDiver"- PDF

Wersja z dnia: 08.11.2017
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Zakup, montaż i kontrolę rejestratorów typu TD-Diver i BaroDiver" (formularz oferty cenowej, wzór umowy, protokół odbioru).- PDF

Wersja z dnia: 31.10.2017
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż surowca drzewnego- PDF

Wersja z dnia: 30.10.2017
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż surowca drzewnego (ogłoszenie, wzór umowy, tabela przeliczników, regulamin, wzór oferty nabywcy) -PDF data dodania: 31.10.2017 r.

Wersja z dnia: 30.10.2017
Powód wprowadzenia zmian: Odwołanie przetargu nieograniczonym na sprzedaż surowca drzewnego- PDF data dodania: 24.10.2017 r. data zakończenia: 30.10.2017 r.

Wersja z dnia: 24.10.2017
Powód wprowadzenia zmian: Odwołanie przetargu nieograniczonym na sprzedaż surowca drzewnego- PDF

Wersja z dnia: 24.10.2017
Powód wprowadzenia zmian: zmieniono datę dodania na 24.10.2017 r.

Wersja z dnia: 03.10.2017
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż surowca drzewnego (ogłoszenie, wzór umowy, tabela przeliczników, regulamin, wzór oferty nabywcy) -PDF data dodania: 06.02.2017 r.

Wersja z dnia: 29.09.2017
Powód wprowadzenia zmian: zawiadomienie

Wersja z dnia: 21.09.2017
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zakup paliwa"- PDF Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Zakup paliwa"- PDF data dodania: 21.09.2017 data zakończenia: 29.09.2017

Wersja z dnia: 21.09.2017
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Druk i dostawa do siedziby zamawiającego kalendarzy biurkowych na 2018 r."- PDF data dodania: 21.09.2017

Wersja z dnia: 20.09.2017
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Zakup paliwa"- PDF data dodania: 21.09.2017

Wersja z dnia: 20.09.2017
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Monitoring budek dla nurogęsi i gągołów"- PDF

Wersja z dnia: 12.09.2017
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie wyniku najkorzystniejszej oferty- "Sprzedaż biomasy w 2017 roku".-PDF

Wersja z dnia: 12.09.2017
Powód wprowadzenia zmian: dodano zawiadomienie

Wersja z dnia: 06.09.2017
Powód wprowadzenia zmian: dodano ogłoszenie

Wersja z dnia: 05.09.2017
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Monitoring budek dla nurogęsi i gągołów"- PDF data dodania: 6.09.2017

Wersja z dnia: 18.08.2017
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Zakup obiektywu do aparatu fotograficznego Nikon D-90"- PDF data dodania: 05.09.2017

Wersja z dnia: 17.08.2017
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na dzierżawę nieruchomości gruntowych- PDF

Wersja z dnia: 17.08.2017
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "zakup odczynników do badania wody" - PDF

Wersja z dnia: 09.08.2017
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na dzierżawę nieruchomości gruntowych- działka 13/10 Podegrodzie- PDF

Wersja z dnia: 08.08.2017
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Roczny przegląd mostów znajdujących się w zarządzie Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF

Wersja z dnia: 26.07.2017
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "zakup odczynników do badania wody" (formularz oferty, wzór umowy)- PDF data dodania: 08.08.2017

Wersja z dnia: 26.07.2017
Powód wprowadzenia zmian: zmiana w ogłoszeniu w punkcie termin i miejsce przetargu

Wersja z dnia: 26.07.2017
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych- działka 13/10 Podegrodzie (regulamin, zasady gospodarowania na gruntach, formularz ofertowy)- PDF data dodania: 26.07.2017

Wersja z dnia: 24.07.2017
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych- licytacja (regulamin, zasady gospodarowania na gruntach)- PDF data dodania: 26.07.2017

Wersja z dnia: 12.06.2017
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Roczny przegląd mostów znajdujących się w zarządzie Drawieńskiego Parku Narodowego" (formularz oferty cenowej, wzór umowy)- PDF data dodania: 24.07.2017

Wersja z dnia: 22.05.2017
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. "Świadczenie usług w zakresie udostępniania i obsługi przenośnych toalet na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF

Wersja z dnia: 22.05.2017
Powód wprowadzenia zmian: poprawka stylistyczna

Wersja z dnia: 16.05.2017
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "świadczenie usług w zakresie udostępniania i obsługi przenośnych toalet na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF data dodania: 22.05.2017

Wersja z dnia: 15.05.2017
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie "Zakup ryb złowionych w ramach połowów regulacyjnych w wodach DPN" - PDF

Wersja z dnia: 28.04.2017
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. „Zakup wraz z dostawą szafy stalowej jednodrzwiowej klasy S1" - PDF Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. „Zakup wraz z dostawą drzwi wejściowych do kancelarii tajnej" - PDF

Wersja z dnia: 28.04.2017
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. "Zbicie tynków budynku Przystani Wodnej w Drawniku"- PDF

Wersja z dnia: 27.04.2017
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Zakup ryb złowionych w ramach połowów regulacyjnych w wodach DPN" (formularz oferty, wzór umowy)- PDF

Wersja z dnia: 20.04.2017
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. „Zakup traktora ogrodowego STIGA PARK 320 MW" - PDF

Wersja z dnia: 20.04.2017
Powód wprowadzenia zmian: dodano ogłoszenie

Wersja z dnia: 19.04.2017
Powód wprowadzenia zmian: dodano ogłoszenie

Wersja z dnia: 19.04.2017
Powód wprowadzenia zmian: dodano ogłoszenie

Wersja z dnia: 04.04.2017
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usług: "Zbicie tynków budynku Przystani Wodnej w Drawniku"- PDF data dodania: 19.04.2017

Wersja z dnia: 03.04.2017
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę pn."Przeprowadzenie kursu nauki języka angielskiego dla pracowników Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF

Wersja z dnia: 03.04.2017
Powód wprowadzenia zmian: data zakończenia: 03.04.2017

Wersja z dnia: 27.03.2017
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. "„ Dostawa umundurowania oraz odzieży BHP dla pracowników Drawieńskiego Parku Narodowego na rok 2017"- PDF

Wersja z dnia: 16.03.2017
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn: „ Dostawa umundurowania oraz odzieży BHP dla pracowników Drawieńskiego Parku Narodowego na rok 2017” (formularz oferty cenowej, wzór umowy)- PDF Załączniki: 1. dokumentacja techniczno-technologiczna- PDF data dodania: 27.03.2017

Wersja z dnia: 07.03.2017
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. "Przeprowadzenie kursu nauki języka angielskiego dla pracowników Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF data dodania: 16.03.2017

Wersja z dnia: 02.03.2017
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn."Zakup zestawów komputerowych, notebook oraz dysków SSD- PDF data zakończenia: 07.03.2017

Wersja z dnia: 28.02.2017
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż surowca wielkowymiarowego- PDF

Wersja z dnia: 27.02.2017
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na danie pn.: "Zakup zestawów komputerowych, notebook oraz dysków SSD- PDF data dodania: 28.02.2017

Wersja z dnia: 27.02.2017
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn."Monitoring ptaków w Drawieńskim Parku Narodowym"- PDF

Wersja z dnia: 27.02.2017
Powód wprowadzenia zmian: zmiana stylistyczna

Wersja z dnia: 21.02.2017
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn.: "Transport drewna opałowego na terenie DPN"- PDF Data dodania: 24.01.2017 Data zakończenia: 27.02.2017

Wersja z dnia: 21.02.2017
Powód wprowadzenia zmian: zmiana stylistyczna

Wersja z dnia: 21.02.2017
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż surowca wielkowymiarowego (ogłoszenie, wzór umowy, tabela przeliczników, regulamin, wzór oferty nabywcy) -PDF data dodania: 21.02.201

Wersja z dnia: 21.02.2017
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż surowca drzewnego w 2017 roku- PDF

Wersja z dnia: 21.02.2017
Powód wprowadzenia zmian: Poprawka stylistyczna

Wersja z dnia: 14.02.2017
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych (DOP-0462/2017ez)- PDF Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na sprzedaż surowca drzewnego w 2017 roku w punkcie 1 i 8

Wersja z dnia: 14.02.2017
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych (DOP-0374/2017ez)- PDF

Wersja z dnia: 13.02.2017
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej wraz z załącznikami na usługę pn. "Monitoring ptaków w Drawieńskim Parku Narodowym"- PDF

Wersja z dnia: 08.02.2017
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- "Usługi weterynaryjne dotyczące eutanazji wizjonów amerykańskich i szopów praczy odłowionych na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF Data dodania: 08.02.2017 Data zakończenia: 13.02.2017

Wersja z dnia: 06.02.2017
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. "Usługi weterynaryjne dotyczące eutanazji wizjonów amerykańskich i szopów praczy odłowionych na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego"- DPN dodano: 08.02.2017

Wersja z dnia: 03.02.2017
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż surowca drzewnego w 2017 roku (ogłoszenie, wzór umowy, tabela przeliczników, regulamin, wzór oferty nabywcy) -PDF data dodania: 06.02.2017 r.

Wersja z dnia: 31.01.2017
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych- PDF Data dodania: 03.02.2017

Wersja z dnia: 24.01.2017
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę niruchomości gruntowych- PDF Data dodania: 31.01.2017

Wersja z dnia: 10.10.2016
Powód wprowadzenia zmian: Dodano ogłoszenie

Wersja z dnia: 05.10.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty : "Zakup detektora ultradźwięków Pettersson D-230 wraz z programem bioakustycznym Pettersson BATSOUND głoszenie 2- v.4.0"- PDF

Wersja z dnia: 03.10.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę pn. "Zakup 450kg karmy dla ptaków" - PDF

Wersja z dnia: 03.10.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na: "Zakup detektora ultradźwięków Pettersson D-230 wraz z programem bioakustycznym Pettersson BATSOUND - v.4.0" ogłoszenie 2- PDF Data dodania: 03.10.2016 r.

Wersja z dnia: 03.10.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zakupu: "Zakup detektora ultradźwięków Pettersson D-230 wraz z programem bioakustycznym Pettersson BATSOUND - v.4.0"- PDF Data zakończenia 03.10.2016 r.

Wersja z dnia: 28.09.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zakupu: "Zakup detektora ultradźwięków Pettersson D-230 wraz z programem bioakustycznym Pettersson BATSOUND - v.4.0"- PDF

Wersja z dnia: 28.09.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na usługę pn. "Zakup 450kg karmy dla ptaków"- ogłoszenie 2- PDF Data dodania: 28.09.2016 r.

Wersja z dnia: 20.09.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę pn. "Zakup 450kg karmy dla ptaków"- PDF

Wersja z dnia: 15.09.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na: "Zakup detektora ultradźwięków Pettersson D-230 wraz z programem bioakustycznym Pettersson BATSOUND - v.4.0"- PDF Data dodania: 20.09.2016

Wersja z dnia: 02.09.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na usługę pn. "Zakup 450kg karmy dla ptaków"- PDF

Wersja z dnia: 12.08.2016
Powód wprowadzenia zmian: Dodano ogłoszenie

Wersja z dnia: 05.08.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. "Udrożnienie urządzeń melioracyjnych w O.O.Knieja na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF

Wersja z dnia: 02.08.2016
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie wyniku postępowania przetargowego na sprzedaż surowca drzewnego- PDF

Wersja z dnia: 29.07.2016
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie wyniku postępowania przetargowego na sprzedaż surowca drzewnego- PDF

Wersja z dnia: 20.07.2016
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż surowca drzewnego ( ogłoszenie, wzór umowy, tabela przeliczników, regulamin, wzór oferty nabywcy) -PDF data dodania: 20.07.2016 r.

Wersja z dnia: 11.07.2016
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż surowca drzewnego ( ogłoszenie, wzór umowy, tabela przeliczników, regulamin, wzór oferty nabywcy) -PDF

Wersja z dnia: 11.07.2016
Powód wprowadzenia zmian: korekta

Wersja z dnia: 23.06.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- „monitoring budek dla nurogęsia i gągoła”- PDF

Wersja z dnia: 25.05.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn: „monitoring budek dla nurogęsia i gągoła”- PDF

Wersja z dnia: 25.05.2016
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o aukcji

Wersja z dnia: 06.05.2016
Powód wprowadzenia zmian: dodano zaproszenie

Wersja z dnia: 27.04.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie

Wersja z dnia: 27.04.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę2 mostów w Drawieńskim Parku Narodowym”- PDF

Wersja z dnia: 01.03.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn: „Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych”- PDF

Wersja z dnia: 29.02.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn: „ Dostawa umundurowania wraz z przedmiotami uzupełniającymi mundury dla pracowników Drawieńskiego Parku Narodowego na 2016 r.”- PDF

Wersja z dnia: 17.02.2016
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie wyboru najkorzystniejesz oferty na "Transport drewna opałowego na terenie DPN"- PDF

Wersja z dnia: 16.02.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usług pn.: "Transport drewna opałowego na terenie DPN"- PDF

Wersja z dnia: 01.02.2016
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie wyniku postępowania przetargowego na sprzedaż surowca drzewnego

Wersja z dnia: 21.01.2016
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż surowca drzewnego- PDF 337/2016

Wersja z dnia: 12.01.2016
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie wyniku postępowania przetargowego na sprzedaż surowca drzewnego Brz M1- PDF Ogłoszenie wyniku postępowania przetargowego na sprzedaż surowca drzewnego1- PDF

Wersja z dnia: 12.01.2016
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż surowca drzewnego Brz M1 - PDF

Wersja z dnia: 09.12.2015
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż surowca drzewnego - PDF

Wersja z dnia: 08.12.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Roczny przeglą mostów znajdujących się w zarządzie Parku"- PDF

Wersja z dnia: 30.11.2015
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie wyniku postępowania przetargowego na sprzedaż surowca drzewnego So W0- PDF

Wersja z dnia: 20.11.2015
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż surowca drzewnego So W0

Wersja z dnia: 12.11.2015
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie wyniku postępowania przetargowego na sprzedaż surowca drzewnego So WC0- PDF

Wersja z dnia: 09.10.2015
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż surowca drzewnego So WC0 - PDF

Wersja z dnia: 31.08.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - PDF

Wersja z dnia: 25.08.2015
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o sprzedaży biomasy w balotach- PDF

Wersja z dnia: 17.08.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wersja z dnia: 13.08.2015
Powód wprowadzenia zmian: Dodano zaproszenie

Wersja z dnia: 02.07.2015
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o sprzedaży biomasy w balotach

Wersja z dnia: 17.06.2015
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie zaproszenia

Wersja z dnia: 17.06.2015
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie wyboru oferty

Wersja z dnia: 28.05.2015
Powód wprowadzenia zmian: Dodano ogłoszenie wyboru

Wersja z dnia: 26.05.2015
Powód wprowadzenia zmian: Dodano zaproszenie

Wersja z dnia: 14.05.2015
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszono zaproszenie

Wersja z dnia: 05.05.2015
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie wyniku

Wersja z dnia: 04.05.2015
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie przetargu

Wersja z dnia: 04.05.2015
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o aukcji

Wersja z dnia: 16.04.2015
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie zaproszenia

Wersja z dnia: 07.04.2015
Powód wprowadzenia zmian: zawiadomienie o unieważnieniu

Wersja z dnia: 03.04.2015
Powód wprowadzenia zmian: Dodano zaproszenie

Wersja z dnia: 24.03.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zamieszczenie ogłoszenia

Wersja z dnia: 25.02.2015
Powód wprowadzenia zmian: Dodano zaproszenie

Wersja z dnia: 16.02.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie

Wersja z dnia: 09.02.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie

Wersja z dnia: 04.02.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zamieszczono ogłoszenie

Wersja z dnia: 04.02.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia oferty

Wersja z dnia: 16.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: zawiadomienie

Wersja z dnia: 09.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie wyniku postępowania przetargowego na sprzedaż surowca drzewnego- PDF Zakończono dnia: 16.01.2015

Wersja z dnia: 09.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana ogłoszenia

Wersja z dnia: 05.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: Opublikowanie zaproszenie

Wersja z dnia: 22.12.2014
Powód wprowadzenia zmian: Dodano ogłoszenie

Wersja z dnia: 22.12.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana zaproszenia

Wersja z dnia: 28.10.2014
Powód wprowadzenia zmian: Dodano zaproszenie

Wersja z dnia: 20.10.2014
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie wyniku

Wersja z dnia: 25.09.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zamieszczenie ogłoszenia

Wersja z dnia: 19.09.2014
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie wyniku postępowania przetargowego na sprzedaż surowca drzewnego S2b So w 2014 roku- PDF- korekta

Wersja z dnia: 18.09.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie

Wersja z dnia: 17.09.2014
Powód wprowadzenia zmian: zaproszenie

Wersja z dnia: 15.09.2014
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie wyniku postępowania przetargowego na sprzedaż surowca drzewnego S2a Md w 2014 roku- PDF Ogłoszenie wyniku postępowania przetargowego na sprzedaż surowca drzewnego S2b So w 2014 roku- PDF

Wersja z dnia: 09.09.2014
Powód wprowadzenia zmian: zawiadomienie

Wersja z dnia: 09.09.2014
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie

Wersja z dnia: 09.09.2014
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie

Wersja z dnia: 08.09.2014
Powód wprowadzenia zmian: Odpowiedź na zapytanie nr 1

Wersja z dnia: 08.09.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienia

Wersja z dnia: 04.09.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie

Wersja z dnia: 04.09.2014
Powód wprowadzenia zmian: Poprawiono zawiadomienie

Wersja z dnia: 03.09.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze oferty

Wersja z dnia: 02.09.2014
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie

Wersja z dnia: 02.09.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana daty

Wersja z dnia: 29.08.2014
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie

Wersja z dnia: 29.08.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia oferty

Wersja z dnia: 29.08.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia oferty

Wersja z dnia: 28.08.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Dedykowany system monitoringu przyrodniczego DPN"- Odpowiedź na zapytanie nr 1

Wersja z dnia: 26.08.2014
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Dedykowany system monitoringu przyrodniczego DPN"

Wersja z dnia: 25.08.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Zakup sprzętu do badań w postaci wilgotnościomierza wraz z osprzętem "

Wersja z dnia: 25.08.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Dedykowany system monitoringu przyrodniczego DPN"- PDF

Wersja z dnia: 19.08.2014
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyniku przetargu

Wersja z dnia: 08.08.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie, pn. "Zakup karmników dla ptaków"- PDF

Wersja z dnia: 01.08.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Zakup karmników dla ptaków"- PDF

Wersja z dnia: 24.07.2014
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych

Wersja z dnia: 22.07.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie, pn. "Modernizacja sieci informatycznej w siedzibie DPN"- PDF Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie, pn. "Zakup klimatyzatora wraz z montażem"- PDF

Wersja z dnia: 17.07.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie nr 2 o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie, pn. "„Zakup sprzętu komputerowego”- PDF

Wersja z dnia: 17.07.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Zakup klimatyzatora wraz z montażem"- PDF

Wersja z dnia: 14.07.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Modernizacja sieci informatycznej w siedzibie DPN"-

Wersja z dnia: 14.07.2014
Powód wprowadzenia zmian: dodatkowa informacja: (prosimy o dokładne zapoznanie się z opisem przedmiotu zamówienia gdyż zaproszenie nr 2 znacząco różni się od zaproszenia z dnia 7.07.2014)

Wersja z dnia: 14.07.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie nr 2 do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Zakup sprzętu komputerowego"

Wersja z dnia: 08.07.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie, pn. "„Zakup sprzętu komputerowego ”.

Wersja z dnia: 07.07.2014
Powód wprowadzenia zmian: Poprawiono błąd w ogłoszeniu zapytania ofertowego BYŁO: Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro. JEST: Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Wersja z dnia: 03.07.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Zakup sprzętu komputerowego"- PDF

Wersja z dnia: 25.06.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie, pn. Monitoring nietoperzy w latach 2014-2015 ”- PDF

Wersja z dnia: 25.06.2014
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych (2274) Ogłoszenie o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych (2275)

Wersja z dnia: 16.06.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie, pn. "„Zakup i montaż skrzynek rozrodczych dla nietoperzy ”.- PDF

Wersja z dnia: 11.06.2014
Powód wprowadzenia zmian: Publikacja:Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na usługę w zakresie „Zakup i montaż skrzynek rozrodczych dla nietoperzy ”.- PDF Publikacja: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na usługę w zakresie „Monitoring nietoperzy w latach 2014-2015 ”.- PDF

Wersja z dnia: 04.06.2014
Powód wprowadzenia zmian: Dodano ogłoszenie

Wersja z dnia: 04.06.2014
Powód wprowadzenia zmian: zmiana w ogłoszeniu

Wersja z dnia: 03.06.2014
Powód wprowadzenia zmian: zmiana w ogłoszeniu

Wersja z dnia: 03.06.2014
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie o przetargu

Wersja z dnia: 03.06.2014
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 03.06.2014
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie o przetargu

Wersja z dnia: 16.05.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na „Świadczenie usług w zakresie udostępniania i obsługi przenośnych toalet na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego”.- PDF

Wersja z dnia: 07.05.2014
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyniku

Wersja z dnia: 06.05.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie do przetargu

Wersja z dnia: 28.04.2014
Powód wprowadzenia zmian: Dodano ogłoszenie

Wersja z dnia: 10.02.2014
Powód wprowadzenia zmian: Dodano zaproszenie

Wersja z dnia: 03.02.2014
Powód wprowadzenia zmian: nabór na dyrektora WPN

Wersja z dnia: 21.01.2014
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie wyniku postępowania przetargowego na sprzedaż surowca drzewnego 2014

Wersja z dnia: 10.01.2014
Powód wprowadzenia zmian: Dodano ogłoszenie

Wersja z dnia: 10.01.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana nazw

Wersja z dnia: 03.01.2014
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie wyniku

Wersja z dnia: 30.12.2013
Powód wprowadzenia zmian: Usunięto: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dotyczące projektów planów zadań ochronnych dla 4 obszarów Natura 2000- PDF Dodano dnia 30.12.2013

Wersja z dnia: 30.12.2013
Powód wprowadzenia zmian: obwieszczenie

Wersja z dnia: 30.12.2013
Powód wprowadzenia zmian: zmiana tytułu

Wersja z dnia: 11.12.2013
Powód wprowadzenia zmian: dodano ogłoszenie

Wersja z dnia: 11.12.2013
Powód wprowadzenia zmian: dodano datę dodania obwieszczenia

Wersja z dnia: 08.10.2013
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dotyczące projektów planu zadań ochronnych dla 9 obszarów Natura 2000

Wersja z dnia: 20.09.2013
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie wyniku postępowania

Wersja z dnia: 20.09.2013
Powód wprowadzenia zmian: zmiana regulaminu

Wersja z dnia: 12.08.2013
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie

Wersja z dnia: 30.07.2013
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego- PDF

Wersja z dnia: 30.07.2013
Powód wprowadzenia zmian: zmiana daty

Wersja z dnia: 30.07.2013
Powód wprowadzenia zmian: błąd w tytule

Wersja z dnia: 04.06.2013
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o sprzedaży biomasy w 2013 roku

Wersja z dnia: 26.04.2013
Powód wprowadzenia zmian: Publikacja zaprasza do złożenia propozycji cenowej na "Świadczenie usług w zakresie udostępniania i obsługi przenośnych toalet na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego" (załącznik nr1- formularz propozycji cenowej, załącznik nr 2- wzór umowy)

Wersja z dnia: 23.04.2013
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie zaproszenia do złożenia propozycji cenowej na zadanie, pn: "Zakup ryb złowionych w ramach połowów regulacyjnych i kontrolnych w wodach DPN"

Wersja z dnia: 23.04.2013
Powód wprowadzenia zmian: zmiana nie ma wpływu na treść ogłoszenia

Wersja z dnia: 12.04.2013
Powód wprowadzenia zmian: Wynik przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych

Wersja z dnia: 04.04.2013
Powód wprowadzenia zmian: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wersja z dnia: 28.03.2013
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych

Wersja z dnia: 14.02.2013
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie: zapraszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Dostawa umundurowania wraz z przedmiotami uzupełniającymi mundury dla pracowników Drawieńskiego Parku Narodowego na 2013 r- PDF

Wersja z dnia: 30.01.2013
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie wyniku postępowania przetargowego na sprzedaż surowca drzewnego- PDF

Wersja z dnia: 14.01.2013
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż surowca drzewneg

Wersja z dnia: 14.01.2013
Powód wprowadzenia zmian: poprawka wizualna

Wersja z dnia: 07.01.2013
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie wyniku postępowania przetargowego na sprzedaż surowca drzewnego

Wersja z dnia: 07.01.2013
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja załącznika- ramowy wzór umowy

Wersja z dnia: 07.12.2012
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż surowca drzewnego styczeń 2013

Wersja z dnia: 22.11.2012
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie wyniku postępowania przetargowego na sprzedaż surowca drzewnego do ogłoszenia z dnia 31.10.2012

Wersja z dnia: 09.11.2012
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.- Wykonanie pomiarów elektrycznych

Wersja z dnia: 31.10.2012
Powód wprowadzenia zmian: opublikowanie zapraszenia do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.- Wykonanie pomiarów elektrycznych

Wersja z dnia: 15.10.2012
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż surowca drzewnego

Wersja z dnia: 11.10.2012
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: "Zakup karmy dla ptaków"

Wersja z dnia: 11.10.2012
Powód wprowadzenia zmian: dodano datę

Wersja z dnia: 04.10.2012
Powód wprowadzenia zmian: zmiana nie mająca wpływu na treść ogłoszenia

Wersja z dnia: 06.09.2012
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie zaproszenia do złożenia propozycji cenowej na zadanie, pn: "Zakup karmy dla ptaków"

Wersja z dnia: 04.09.2012
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania- "Folder- Ochrona obszarów leśnych Drawieńskiego Parku Narodowego"- PDF

Wersja z dnia: 04.09.2012
Powód wprowadzenia zmian: Drawieński Park Narodowy zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Folder- Ochrona obszarów leśnych Drawieńskiego Parku Narodowego"

Wersja z dnia: 27.08.2012
Powód wprowadzenia zmian: Wynik wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: "Zakup drewnianych budek lęgowych dla ptaków"

Wersja z dnia: 17.08.2012
Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie zaproszenia do złożenia propozycji cenowej na zadanie, pn: "Zakup drewnianych budek lęgowych dla ptaków"

Wersja z dnia: 14.08.2012
Powód wprowadzenia zmian: Wynik wyboru najkorzystniejszej oferty na "wykonanie oraz dostawę pendrive, smyczy z nadrukiem oraz guzików Web- starterów"

Wersja z dnia: 14.08.2012
Powód wprowadzenia zmian: zaprasza do złożenia propozycji cenowej na "wykonanie oraz dostawę pendrive, smyczy z nadrukiem oraz guzików Web- starterów- ogłoszenie drugie

Wersja z dnia: 08.08.2012
Powód wprowadzenia zmian: Unieważnienie postępowania o udziale zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zaproszenia do skaładania ofert na "wykonanie oraz dostawę pendrive, smyczy z nadrukiem oraz guzików Web- starterów"

Wersja z dnia: 07.08.2012
Powód wprowadzenia zmian: zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "wykonanie oraz dostawę pendrive, smyczy z nadrukiem oraz guzików Web- starterów"

Wersja z dnia: 30.07.2012
Powód wprowadzenia zmian: Wynik wyboru najkorzystniejszej oferty na "Zakup sprzętu do modernizacji sieci informatycznej w siedzibie DPN"

Wersja z dnia: 23.07.2012
Powód wprowadzenia zmian: zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Zakup sprzętu do modernizacji sieci informatycznej w siedzibie DPN"

Wersja z dnia: 13.06.2012
Powód wprowadzenia zmian: zaproszenie do składania ofert na "Świadczenie usługi stałego bezprzewodowego dostępu do Internetu na Przystani Wodnej Drawnik"

Wersja z dnia: 13.06.2012
Powód wprowadzenia zmian: poprawki stylistyczne

Wersja z dnia: 06.03.2012
Powód wprowadzenia zmian: zaproszenie do składania ofert na „Świadczenie usług w zakresie udostępniania i obsługi przenośnych toalet na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego”

Wersja z dnia: 21.02.2012
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż surowca drzewnego w 2012 r

Wersja z dnia: 19.10.2011
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż surowca drzewnego w 2012

Wersja z dnia: 15.10.2011
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana nazwy