BIP Logo

Biuletyn Informacji Publicznej Drawieński Park Narodowy

To jest wersja archiwalna z dnia 29.12.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja treści

Instrukcja korzystania z BIP

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ (BIP)
Podstawowe informacje dotyczące BIP
Dnia 6 września 2001 r. uchwalona została Ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198). Określa ona zasady na jakich realizowany jest dostęp obywateli do wszelkich informacji publicznych. Ustawa wylicza również podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznych. Są to, między innymi organy władzy publicznej. Celem Ustawy jest wprowadzenie jednolitych zasad udostępniania informacji publicznych.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), określa sposób przekazywania informacji publicznych przez podmioty określone w Ustawie. Odbywa się to poprzez działanie serwisów internetowych Biuletynu Informacji Publicznej. W rozporządzeniu określono również budowę Podmiotowych Stron BIP.
Zgodnie z treścią zawartą w §11 rozporządzenia:

§ 11.
1. Strona podmiotowa BIP zawiera w szczególności
1) logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w górnej części strony;
2) adres redakcji strony podmiotowej BIP;
3) imię i nazwisko, numer telefonu, numer telefaksu i adres poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących stronę podmiotową BIP;
4) instrukcję korzystania ze strony podmiotowej BIP;
5) menu przedmiotowe umożliwiające odnalezienie:
a) informacji publicznych, o których mowa w art. 8 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy,
b) innych informacji publicznych, o których mowa w art. 8 ust. 3 zdanie drugie ustawy, a w szczególności takich, których publikacja leży w interesie publicznym, zaspokaja potrzeby obywateli i ich wspólnot, wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego lub przyczynia się do polepszenia działalności podmiotu udostępniającego informacje,
c) informacji publicznych przeznaczonych do publikacji w BIP na podstawie przepisów odrębnych;
6) moduł wyszukujący.
2. Strona podmiotowa BIP nie może zawierać reklam.
Obsługa Biuletynu
Strona, na której się Państwo znajdujecie została stworzona zgodnie z powyżej wymienionymi zasadami. Uzyskanie informacji zamieszczonej na stronie odbywa się poprzez kliknięcie lewym klawiszem myszy na interesującą nas kategorię, a następnie, po jej rozwinięciu, na podkategorię.
Biuletyn zawiera elementy określone w Rozporządzeniu Ministra, jak i elementy dodatkowe:
1) „Menu Przedmiotowe” – znajduje się po lewej stronie, pod napisem "BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ". Menu zawiera informacje publiczne udostępnione w Biuletynie przez Drawieński Park Narodowy. Jego struktura, jak i zawartość merytoryczna mogą być modyfikowane przez redaktora Biuletynu,
2) „Redakcja BIP” - kategoria znajdująca się jako ostatnia w ramach "Danych publicznych". Zawiera wszelkie dane dotyczące osób redagujących podmiotową stronę BIP oraz adres redakcji strony podmiotowej.
3) „Instrukcja korzystania z BIP” – Umożliwia ona zapoznanie się z zasadami użytkowania Biuletynu,
4) „Niedostępne w BIP” – kategoria znajdująca się poniżej „instrukcji obsługi”. Określa ona sposób dostępu do informacji niepublikowanych w BIP, ze względu na wyłączenia przewidziane przez odpowiednie przepisy prawa.
5) „Informacja o ilości wyświetleń” – znajduje się w lewym dolnym rogu ekranu i określa liczbę wyświetleń podmiotowej strony BIP (liczbę wejść na stronę), od dnia uruchomienia strony,
6) „Statystyki” – kategoria ta również znajduje się poniżej menu przedmiotowego, u dołu ekranu. Pozwala ona na uzyskanie informacji na temat liczby wyświetleń poszczególnych podstron opublikowanych na stronie,
7) „Moduł wyszukujący” – znajduje się w prawym górnym rogu ekranu. Pozwala on na wyszukiwanie interesujących nas informacji, poprzez wpisanie słowa lub frazy (po wpisaniu danego słowa lub frazy wyświetlą się wszystkie opublikowane w Biuletynie podstrony zawierające interesujące nas słowo lub frazę),
Dodatkowe elementy Biuletynu
„Opcje drukowania” – istnieje możliwość drukowania podstron i dokumentów opublikowanych w Biuletynie, co jest szczególnie przydatne z punktu widzenia gromadzenia potrzebnych nam informacji:
1) „Drukowanie podstron” – opcja ta umożliwia wydrukowanie każdej podstrony opublikowanej w Biuletynie.
2) „Drukowanie załączników do artykułów” – opcja ta umożliwia wydrukowanie załączników dołączonych do artykułów (dokumentów, aktów prawnych,itp.). Jeśli do danego artykułu dołączono dokument możemy go wydrukować poprzez kliknięcie na ikonkę znajdującą się poniżej.
„Rozwijalne menu” – opcja ta umożliwia na zorientowanie się w jakiej kategorii i podstronie się aktualnie znajdujemy. Po kliknięciu na daną kategorię i dalej podstronę, u góry ekranu wyświetli się hierarchicznie uszeregowane menu rejestrujące kolejne kroki, a więc lokalizację danej podstrony, np. Dane publiczne » Oferty pracy.
• „Odnośnik do głównej strony BIP” – opcja ta umożliwia automatyczne przejście na główną stronę Biuletynu Informacji Publicznej, poprzez kliknięcie na nazwę strony znajdującą się u góry ekranu: www.bip.gov.pl.

W tekście BIP mogą znajdować się załączniki w formacie *.pdf, które odczytuje program Acrobat Reader. Program ten dla systemu Windows można pobrać ze strony producenta, klikając TUYTAJ

Niektóre dokumenty, przeznaczone do pobrania ze stron BIP, zapisane są w formacie skompresowanych plików *.zip. Pobrane pliki należy rozpakować dolnym programem archiwizującym, obsługującym format *.zip lub *.rar na przykład IZArc (program darmowy), który można pobrać ze strony producenta klikając TUTAJOpublikował: Marcin Bielatko
Publikacja dnia: 29.12.2011
Podpisał: Marcin Bielatko
Dokument z dnia: 15.10.2011
Dokument oglądany razy: 2 188