BIP Logo

Biuletyn Informacji Publicznej Drawieński Park Narodowy

To jest wersja archiwalna z dnia 06.03.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: korekta

Oferty pracy

DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY
POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO

KIEROWCA SAMOCHODU PATROLOWO-GAŚNICZEGO

Miejsce wykonywania pracy:

 • Teren Drawieńskiego Parku Narodowego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pełnienie dyżurów przeciwpożarowych domowych od I stopnia zagrożenia pożarowego;
 • pełnienie dyżurów w Punkcie Alarmowo Dyspozycyjnym od II stopnia zagrożenia pożarowego na samochodzie patrolowo-gaśniczym IVECO wraz z gaszeniem pożarów;

Wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kategorii C;
 • aktualne orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 • znajomość terenu Drawieńskiego Parku Narodowego;
 • znajomość zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową;
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowcy;
 • ze względu na pełnienie dyżuru domowego od I stopnia zagrożenia pożarowego, kandydat nie może mieszkać w odległości większej niż 15 km od siedziby Drawieńskiego Parku Narodowego;
 • komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny, życiorys (CV) opatrzony klauzulą ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z poźn. zm.);
 • kopię dokumentów potwierdzających staż pracy;
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii C;
 • aktualne orzeczenie psychologiczne dla kierowców lub wpis do prawa jazdy.

Dokumenty w zamkniętej kopercie należy dostarczyć na adres:

Drawieński Park Narodowy (sekretariat)ul. Leśników 273-220 Drawno,
Z dopiskiem na kopercie „Kierowca samochodu patrolowo-gaśniczego”.

Termin dostarczenia dokumentów upływa dnia 20.03.2015 r. o godz. 11 00 .

Inne informacje:

 • zatrudnienie na umowę zlecenie od 01.04.2015 r. do 30.09.2015 r.;
 • oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane;
 • kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 957682051, 691448720, e-mail: [email protected]


Opublikował: Marcin Bielatko
Publikacja dnia: 06.03.2015
Podpisał: - -
Dokument z dnia: 20.08.2014
Dokument oglądany razy: 2 591