BIP Logo

Biuletyn Informacji Publicznej Drawieński Park Narodowy

To jest wersja archiwalna z dnia 06.03.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: brak ofert pracy

Oferty pracy

DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY
POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO

KIEROWCA SAMOCHODU PATROLOWO-GAŚNICZEGO

Miejsce wykonywania pracy:

- Teren Drawieńskiego Parku Narodowego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- pełnienie dyżurów przeciwpożarowych domowych od I stopnia zagrożenia pożarowego;

- pełnienie dyżurów w Punkcie Alarmowo Dyspozycyjnym od II stopnia zagrożenia pożarowego na samochodzie patrolowo-gaśniczym IVECO wraz z gaszeniem pożarów;

Wymagania niezbędne:

- prawo jazdy kategorii C;

- aktualne orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

- znajomość terenu Drawieńskiego Parku Narodowego;

- znajomość zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową;

- doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowcy;

- ze względu na pełnienie dyżuru domowego od I stopnia zagrożenia pożarowego, kandydat nie może mieszkać w odległości większej niż 15 km od siedziby Drawieńskiego Parku Narodowego;

-ckomunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność.

Wymagane dokumenty:

-  list motywacyjny, życiorys (CV) opatrzony klauzulą ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z poźn. zm.);

- kopię dokumentów potwierdzających staż pracy;

- oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii C;

- aktualne orzeczenie psychologiczne dla kierowców lub wpis do prawa jazdy.

Dokumenty w zamkniętej kopercie należy dostarczyć na adres:

Drawieński Park Narodowy (sekretariat)ul. Leśników 273-220 Drawno,
Z dopiskiem na kopercie „Kierowca samochodu patrolowo-gaśniczego”.

Termin dostarczenia dokumentów upływa dnia 20.03.2015 r. o godz. 11 00 .

Inne informacje:

- zatrudnienie na umowę zlecenie od 01.04.2015 r. do 30.09.2015 r.;

- oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane;

- kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy;

- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 957682051, 691448720, e-mail: [email protected]Opublikował: Marcin Bielatko
Publikacja dnia: 06.03.2015
Podpisał: - -
Dokument z dnia: 20.08.2014
Dokument oglądany razy: 2 674